Kamperen om je kind in te schrijven in een middelbare school is vanaf volgend jaar volledig verleden tijd in Leuven. Alle secundaire scholen in Leuven, ongeacht het schoolnet, starten in samenwerking met Stad Leuven en het Leuvens Overlegplatform Secundair onderwijs (LOP SO), voor het schooljaar 2019-2020 met hetzelfde digitaal en centraal aanmeldsysteem, net zoals eerder gebeurde in het basisonderwijs. 


Tot nu toe had enkel de Katholieke Scholengemeenschap Leuven (KSLeuven) een online systeem. Voor de andere scholen in Leuven kon inschrijven enkel ter plaatse, waardoor kampeertoestanden zich nog steeds konden voordoen. “De middelbare scholen in Leuven hebben samen met de stad en het LOP SO beslist om over te stappen op hetzelfde digitaal aanmeldsysteem”, zegt schepen van onderwijs Mohamed Ridouani. “Ik ben heel tevreden dat er in Leuven niet meer gekampeerd moet worden en dat je kind inschrijven voor zowel het basis- als het secundair onderwijs nu eerlijk en transparant zal verlopen. Dat is een enorme stap vooruit.”

Ouders kiezen een aantal voorkeursscholen en geven die in op de website. Het digitaal aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans heeft om zich in te schrijven voor een school van voorkeur en houdt maximaal rekening met de schoolkeuzes. “Bovendien maakt het niet op welk moment je je kind aanmeldt. Dat zorgt ervoor dat ouders zich rustig over verschillende scholen kunnen informeren en de beste keuze voor hun kind kunnen maken”, zegt Ridouani.


Het digitaal aanmeldsysteem voorkomt bovendien dubbele inschrijvingen. Ouders schrijven soms hun kind in meerdere scholen in, om later een definitieve keuze te maken. “Dat zorgt uiteraard voor onnodige lange wachtlijsten en stress bij andere ouders”, zegt Jos Vaesen, voorzitter van het LOP SO. “Dat de dubbele inschrijvingen wegvallen betekent ook een pak minder administratie voor de scholen.”


Capaciteit

De Leuvense scholen hebben een grote aantrekkingskracht op de hele regio. Twee derde van alle leerlingen komt van buiten Leuven. “Het Leuvens onderwijs is populair in de heel brede regio, van de rand tot Brussel tot ver in het Hageland”, zegt Ridouani. “Een groot deel van deze leerlingen heeft dichter bij huis een alternatief en komt toch naar Leuven, vanuit Vilvoorde, Zaventem, Tervuren of Aarschot, Diest en Tienen. Op zich heb ik daar geen problemen mee, als er plek genoeg is. En dat is vandaag niet in elke school het geval. Alles bij elkaar geteld is er plaats genoeg, maar voor zo’n tien procent van de kinderen zal dat niet in de eerste keuzeschool zijn.”


“We willen plaatsen bij creëren, zodat leerlingen zoveel mogelijk in hun school van voorkeur terecht kunnen. De voorbije jaren kwamen er al een 150-tal plaatsen bij, volgend schooljaar komen er nog eens zoveel bij, door de realisatie van de nieuwe secundaire school STROOM aan de Vaartkom en bijkomende plaatsen in De Ring”, zegt Ridouani. “Het digitale aanmeldsysteem zal ons ook een correcter zicht geven op de capaciteit, zodat we gericht kunnen ingrijpen.”


Ridouani roept de Vlaamse overheid ook op om werk te maken van één centraal aanmeldsysteem voor alle secundaire scholen. “Ouders kijken niet enkel binnen de eigen gemeentegrenzen uit naar een school. Dat bewijst het hoge aantal niet-Leuvenaars in onze middelbare scholen. Een overkoepeld Vlaams inschrijfsysteem zou dus logischer zijn, ook om dubbele inschrijvingen en artificiële wachtlijsten en de bijhorende chaos en stress te voorkomen.”


Daarnaast moeten ook de financiële middelen voor een capaciteitsverhoging snel volgen. “Vlaanderen had voor het basisonderwijs middelen voor capaciteitsuitbreiding vrijgemaakt, die snel beschikbaar waren. Zo hebben we in Leuven een pak plaatsen kunnen bijmaken, onder meer in de Zonnebloem in Kessel-Lo en hebben we ervoor gezorgd dat meer dan 98 procent van de kinderen in een school van voorkeur dicht bij huis terecht kan. Nu verschuift de druk naar het secundair onderwijs en vragen we dat Vlaanderen dezelfde inspanningen levert, met financiële middelen die onmiddellijk ingezet kunnen worden”, zegt Ridouani.


Als die middelen niet volgen en er dus geen plaats gemaakt kan worden voor iedereen die naar een Leuvense school wil gaan, pleit Ridouani voor een extra criterium bij het digitaal aanmeldsysteem. “Dan ben ik er persoonlijk voor gewonnen om ook de afstand tussen de woonplaats en de school mee te nemen als criterium. Dat betekent dat leerlingen uit Leuven en de buurgemeenten in de praktijk voorrang zullen hebben op leerlingen die van veel verder moeten pendelen naar Leuven. Ik krijg nu eenmaal niet uitgelegd aan een mama uit Heverlee dat haar kind niet in de eerste school van voorkeur ingeschreven terecht kan en een leerling uit Vilvoorde daar wel naar school kan gaan, hoewel die Vilvoordse leerling ook dichter bij huis naar school kan.”


Leuven heeft een centrumfunctie en bedient een half miljoen regiogenoten, op vlak van onderwijs, cultuur, sport… “Dat is een rol die we nog sterker willen opnemen, ten voordele van iedereen in de regio. Daarvoor zullen we enerzijds beter moeten +samenwerken en afspraken maken met onze buurgemeenten, maar anderzijds moeten we vanuit Vlaanderen ook de nodige middelen krijgen om onze rol als centrumstad goed te kunnen vervullen”, besluit Ridouani.