Na enquête, online tool en budget: actie!

Een verkeersveilige schoolomgeving  voor elke leerling van een Leuvense basisschool is een prioriteit voor het stadsbestuur. Afgelopen jaar werden met de hulp van ouders, leerlingen, leerkrachten en directies alle knelpunten in schoolomgevingen opgelijst. Met ‘Plan Veilig naar School’ ligt er nu een actieplan klaar om de knelpunten op te lossen, in samenspraak met de scholen.

“We willen er voor zorgen dat elk kind op een veilige en comfortabele manier naar school kan”, zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani. “Er gebeurt al veel, maar het kan altijd beter. Ouders zouden zich geen zorgen mogen maken om hun kind met de fiets de straat op te sturen. Fietsen moet net fijn en veilig zijn, voor elke leeftijd. De expertise en ervaringen van de scholen zijn daarin cruciaal, want niemand kent de mogelijke problemen beter dan de ouders en scholen zelf.”

Daarom lanceerde de stad een online tool waar ouders, leerlingen, leerkrachten en directies de knelpunten in hun schoolomgeving konden aangeven. 1.844 mensen van 65 procent van de scholen in Groot-Leuven deden dat ook. Met die resultaten gingen de stadsdiensten aan de slag om een actieplan op te maken. De scholen zullen via de tool kunnen opvolgen wat de stand van zaken is rond hun knelpunten en nieuwe knelpunten kunnen toevoegen.

De enquête leerde ook hoe leerlingen zich naar school verplaatsen. Zo komt een kwart te voet naar school en neemt meer dan 40 procent de fiets. “Heel wat leerlingen gaan dus al te voet of per fiets naar school, wat fantastisch is. Als we heel wat knelpunten oplossen en veiliger maken, zal dat aantal nog toenemen”, zegt Ridouani.

Een zichtbare schoolomgeving

Wat in bijna alle scholen als verbeterpunt werd aangegeven, is de zichtbaarheid van de schoolomgeving. “Daarom leggen we aan alle schoolpoorten een zebrapad en plaatsen we extra signalisatie”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets. “We zijn ook aan het bekijken hoe we het begin en einde van de schoolzone op een opvallende manier kunnen aanduiden in het straatbeeld, zodat automobilisten meteen weten dat ze in de buurt van een school rijden.”

Een ander punt dat veel ouders, leerlingen en leerkrachten aanhalen is het gedrag van de weggebruikers. “Zoals fietsers die op het voetpad rijden, of auto’s die fout geparkeerd staan en te snel rijden”, zegt Ridouani. “Daarom blijven we inzetten op verkeerspreventie, met het BOBBI-project of door toezicht van politie of stadswachten in de schoolomgeving. Als het nodig is, verbeteren we ook de weginfrastructuur om dat soort problemen te voorkomen.” 

Prioriteiten

Op basis van dringendheid en haalbaarheid, zijn er prioriteiten gekozen waar de stad een half miljoen euro voor voorzien heeft. “In de loop van 2017 gaan we aan 18 scholen ingrepen doen om de directe omgeving veiliger te maken. Zo zal de Ridderstraat, waar basisschool Sint-Jan ligt, dit voorjaar nog omgevormd worden tot een fietsstraat en wordt de omgeving van De Mozaiek en de Speelkriebel in Kessel-Lo heraangelegd als woonerf”, zegt Robbeets. “Andere oplossingen kunnen een extra zebrapad, een Kiss&Ride-zone, snelheidsremmers of meer gemachtigde opzichters zijn. Voor elke school zoeken we in samenspraak met de school zelf een oplossing op maat, waarvoor er een draagvlak bestaat.”

 Ook in 2018 zullen meerdere schoolomgevingen aangepakt worden.