Leuven is uitgeroepen tot European Green Leaf 2018, een erkenning voor haar inspanningen op het vlak van duurzaamheid en levenskwaliteit. Om het European Green Leaf-jaar in te wijden, onthulden schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani, Katrien Rycken van Leuven 2030 en Benjamin Caspar van de Europese Commissie op 7 februari de prestigieuze award in het Stadskantoor. Zij deden dit in aanwezigheid van inwoners, bedrijven, middenveldorganisaties en kennisinstellingen. “We gaan de European Green Leaf een heel jaar in de kijker zetten, samen met iedereen die hard werkt om van Leuven een leefbare, duurzame stad te maken”, zeggen Ridouani en Rycken.

2018, het jaar van de omslag

“De award is een pluim op de hoed van iedere Leuvenaar”, zegt schepen Mohamed Ridouani. “Onder meer dankzij onze nauwe samenwerking met vzw Leuven 2030, waarin vele inwoners, bedrijven, organisaties en kennisinstellingen zijn vertegenwoordigd, kunnen we keihard werken aan de ambitie om van Leuven een van de meest leefbare en gezonde steden van Europa te maken.”

“Dit jaar wordt het jaar van de omslag, van de versnelling”, zegt Katrien Rycken, coördinator van vzw Leuven 2030. “We zien al dat vele inwoners en andere actoren in Leuven hun verantwoordelijkheid opnemen en meebouwen aan een klimaatneutrale toekomst. Dat is fantastisch en daarvoor zijn we ook beloond door de Europese Commissie. Maar nu is het tijd dat héél Leuven ziet welke kansen er voor het grijpen liggen, voor iedereen. Denk aan comfortabele woningen, lage energierekeningen, meer groen en een gezonde leefomgeving. Inzetten op een klimaatneutraal Leuven is kiezen voor een aantrekkelijk Leuven, voor innovatie en jobcreatie, energie- en materialenonafhankelijkheid, voor een leefbare stad.”

Persconferentie EGL2018 - Plaque unveiling

Leuven Switcht, LICHT Leuven en energiebeurs

Op energiegebied zal er het komende jaar worden ingezet op zowel de consumptie als de productie van energie. De campagne Leuven Switcht van Leuven 2030 blijft ook in 2018 actief om zoveel mogelijk Leuvenaars te laten overstappen op goedkope groene stroom. Wat energieproductie betreft, is LICHT Leuven beloftevol. Dat project is een breed partnerschap voor hernieuwbare energie met de doelstelling om energie te halen uit zon, wind en warmte en die beschikbare groene energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Opnieuw worden Leuvense middenveldorganisaties, instellingen, bedrijven en inwoners bij dit project betrokken.

Om Leuvenaars te helpen met energie besparen, energiezuinig bouwen en wonen, organiseert stad Leuven een Energiebeurs op 4 maart 2018 in Hal 5. Bij verschillende standen kan je informatie krijgen over duurzaam renoveren, isoleren, ventileren en duurzame materialen. Een aantal infosessies geven antwoord op pertinente vragen rond energie en verschillende bedrijven tonen de nieuwste technieken of materialen.

“Op termijn willen we als stad volledig draaien op hernieuwbare energie, waarvan het grootste deel lokaal geproduceerd wordt. Dat betekent dat we alle potentieel op vlak van zonne-, wind- en warmte-energie moeten benutten en tegelijk moeten werken aan onze energie-efficiëntie. De groenste energie is namelijk diegene die niet verbruikt wordt”, zegt Ridouani.

LeuvenAir

Daarnaast gaat stad Leuven aan de slag met LeuvenAir, een platform opgericht door burgers, om de luchtkwaliteit van Leuven verder in kaart te kunnen brengen. Via LeuvenAir kan je goedkoop onderdelen voor een fijn stof sensor bestellen, om deze vervolgens zelf in elkaar te zetten. De eerste workshop om de fijn stof sensoren zelf te bouwen bleek een groot succes. De eerstvolgende zal plaatsvinden op 7 februari in het Buurtcentrum Sint-Maartensdal.

Dat stad Leuven en Leuven 2030 ook voor dit jaar de kaart van de samenwerking trekken, blijkt uit de lijst met geplande activiteiten. “Samenwerking is de basis waarop wij een duurzame, klimaatneutrale toekomst willen realiseren. Klimaatverandering raakt iedereen. Het is dus in ieders belang om mee te werken aan een aangename, duurzame toekomst. We hopen dat de European Green Leaf Award en de activiteiten die daarrond worden georganiseerd stimulansen zijn voor de Leuvenaar om volop voor die toekomst te gaan”, zegt Rycken.

“En je zal de European Green Leaf ook in de publieke ruimte tegenkomen. Hoe, wat en wanneer? Dat blijft nog even een verrassing”, lacht Ridouani.

Een greep uit de acties in 2018:

  • Boomplantacties: in maart zal de afdeling groenbeheer samen met inwoners een stuk bos planten langs de Vaart. Ook bij Abdij van Park worden nieuwe bomen geplant, samen met de leerlingen van een van de nabijgelegen scholen.
  • Opstart bakfietsdelen: in het voorjaar zal een project om een bakfietsendeelsysteem op te zetten het licht zien in samenwerking met VELO vzw en LICHT Leuven.
  • Studiedag voor steden en gemeenten: stad Leuven organiseert in samenwerking met Bond Beter Leefmilieu een studiedag voor steden en gemeenten om de Leuvense aanpak voor te stellen.
  • Sensibilisering met verschillende partners: er zal dit jaar nog meer worden ingezet op sensibilisering, om mensen kennis te laten maken met duurzame thema’s. Zo gaan stad Leuven en Leuven 2030 samenwerken met Cinema ZED om documentaires over duurzaamheid in het programma op te nemen. Ook zal duurzaamheid meer naar voren komen in de communicatie van de stad; zo komt er bijvoorbeeld een vaste rubriek over duurzame keuzes van Leuvenaars in het stadsmagazine LVN.
  • Klimaatscholen & Camping Zero Emissie: ook dit jaar doen tientallen klimaatscholen mee met Camping Zero Emissie, een camping om kinderen bewust te maken van het klimaat en hen meer te leren over duurzaamheid.
  • Bestaande evenementen: ook tijdens bestaande evenementen zoals het Wereldfeest, Leuven Autovrij en Beleuvenissen zal European Green Leaf in de kijker worden gezet.