Veel Leuvenaars kunnen energie en geld besparen door hun woning beter te isoleren. De stad Leuven geeft nu een stedelijke energiepremie, bovenop de bestaande premies, aan eigenaars die maatregelen nemen om hun woning energiezuiniger te maken. De premie past binnen de ambitie om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken tegen 2030. Zestig procent van de Leuvense uitstoot is immers afkomstig van gebouwen.

“Hoe beter een woning geïsoleerd is, hoe lager het energieverbruik en hoe beter voor onze uitstoot én voor de portemonnee”, zegt schepen van leefmilieu Mohamed Ridouani. “Om eigenaars aan te moedigen werk te maken van een betere isolatie en andere energiebesparende ingrepen, hebben we een stedelijke energiepremie ingevoerd die bovenop de bestaande premies van netbeheerder Eandis komt.”

Extra premie zonder extra papierwerk
Voor muurisolatie gaat het om een verdubbeling van de energiepremie, voor dakisolatie krijg je een bijkomende bonus als je dikker isoleert dan de huidige norm. Wie minstens drie energiebesparende maatregelen treft in het kader van een totaalrenovatie – denk aan een warmtepomp, zonnepanelen, isolatie of glas – krijgt een extra premie bovenop de totaalrenovatiebonus van Eandis.

De stedelijke premie wordt bovendien automatisch toegewezen, samen met de energiepremie van Eandis. “Dat maakt het eenvoudiger voor de Leuvenaars, want momenteel zijn er tal van premies bij verschillende instanties, wat een boel papierwerk met zich meebrengt”, aldus Ridouani.

Leuvenaars kunnen voor advies en begeleiding terecht bij de Energiecoach, ook voor het aanvragen van premies. De Energiecoach kan je bereiken via het nummer 016 27 24 06, via energiecoach@leuven.be of door een afspraak te maken voor het energieloket via www.leuven.be/afspraak.