Het Leuvens stadsbestuur zal vanaf 4 mei de roze zak, waar zachte plastics in gesorteerd mogen worden, om de drie weken ophalen in plaats van om de zes, omwille van het grote succes van de zak. Er is dit jaar al 52 procent meer zachte plastics opgehaald vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Het stadsbestuur besliste in 2017 om de roze zak aan huis op te halen, zodat Leuvenaars de zak niet meer naar het containerpark moesten brengen. Een beslissing die meteen in goede aarde viel bij de inwoners. Er werd in dat jaar 473 ton aan huis ingezameld en nog eens 162 ton in de containerparken. De roze zak, die veel goedkoper is dan de bruine, zorgt bovendien voor een serieuze besparing. Mensen die hun afval goed sorteren, besparen gemakkelijk tientallen euro’s per jaar.

Veel gezinnen hebben drie tot vier roze zakken per zes weken, wat soms moeilijk is om bij te houden tot de volgende ophaling. Om goed sorteergedrag aan te moedigen, zal de ophaling vanaf 4 mei om de drie weken gebeuren. De nieuwe ophaaldata zijn nog steeds op vrijdag, zoals nu het geval is. De afvalintercommunale EcoWerf zal de zachte plastics verzamelen in grote containers en ze vervoeren naar de verwerker in Houthalen.

Iedereen kan op zijn afvalkalender vanaf de maand mei de derde vrijdag tussen twee aangeduide ophalingen aanduiden. De online afvalkalenders en de gratis app ‘Recycle’ zijn aangevuld met de extra data.

Leuvenaars zijn topsorteerders

Vergeleken met andere centrumsteden haalt Leuven heel goede afvalcijfers. De afvalcijfers zitten al jaren in dalende lijn. Vergeleken met vorig jaar is in 2017 de restfractie (huisvuil in bruine zakken, papiermandjes, sluikstort…) met 7,2 procent gedaald. Dat is grotendeels te danken aan de inzameling van de zachte plastics. Per inwoner heeft Leuven 108,5 kg restafval per jaar, wat ruim onder het Vlaams gemiddelde van 152 kg ligt. In dat cijfer zijn de studenten niet meegeteld.

De cijfers van de totale afvalberg (restfractie en alle selectieve fracties) geven hetzelfde beeld weer. In Leuven bedraagt het totale afval 369 kg per inwoner per jaar, waar het gemiddelde in Vlaanderen 490 kg is. Leuven heeft de tweede kleinste afvalberg van de centrumsteden volgens de stadsmonitor.