Naar aanleiding van de belofte van minister van Mobiliteit Ben Weyts om versneld 22 zwarte punten in het verkeer weg te werken, vraagt het Leuvense stadsbestuur om eveneens snel werk te maken van twee zwarte punten op de Leuvense ring. “Voor de Naamsepoort vragen we om het principe ‘Alle fietsers en voetgangers tegelijk groen’ in te voeren. Voor de Brusselsepoort, waar de voorbije jaren twee fietsers om het leven kwamen, vragen we dat het Agentschap Wegen & Verkeer de voorliggende plannen zo snel mogelijk uitvoert.”, zegt schepen Dirk Robbeets.

Bij het ‘Alle fietsers en voetgangers tegelijk groen’-principe krijgen de zachte weggebruikers uit alle richtingen tegelijkertijd groen licht. Het gemotoriseerd verkeer heeft op dat ogenblik rood licht. “Op die manier vermijd je conflicten tussen fietsers en voetgangers enerzijds, en auto’s en vrachtwagens anderzijds en wordt het kruispunt veiliger”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets. “De wachttijden aan het kruispunt zullen misschien iets langer zijn, maar dat weegt niet op tegen het veiligheidsaspect. Bovendien zal het voor fietsers en voetgangers die het kruispunt in twee keer moeten oversteken wel wat tijdswinst opleveren, omdat ze het met dit principe in één keer kunnen, zonder een auto tegen te komen.”

De stad heeft al enkele malen aan het Agentschap Wegen & Verkeer, dat bevoegd is voor de ring rond Leuven, om ‘Alle fietsers tegelijk groen’ in te voeren op de Naamsepoort. “Helaas zonder gevolg”, zegt schepen Robbeets. “Terwijl het om één van de drukste kruispunten gaat, waar zowel heel veel fietsers en voetgangers als wagens langs moeten.”

De Naamsepoort is al van vele studies het onderwerp geweest. “Het is een heel druk kruispunt, waar te weinig plaats is voor alle verkeer. Verschillende experts hebben er hun hoofd al over gebroken, maar een goede infrastructurele oplossing bestaat niet. Daarom pleiten we ervoor ‘Alle fietsers en voetgangers tegelijk groen’ in te voeren, zodat het er veiliger kan worden voor iedereen,” aldus Robbeets.

Brusselsepoort

Het gevaarlijke kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Rennessingel staat al jaren op de planning van het Agentschap Wegen & Verkeer. “Het kruispunt staat zelfs niet op het lijstje van de 22 zwarte punten, ook al stierven er twee fietsers op korte tijd. De plannen zijn goedgekeurd door alle betrokken partijen. Het gaat niet om heel uitgebreide werken, het zou daar dus snel veiliger kunnen worden. We begrijpen dus niet waarom de verbeteringswerken pas in 2019 gepland staan”, besluit Robbeets.