Een plaats waar dingen kunnen gemaakt worden en iedereen terecht kan om materiaal, ruimte en expertise te delen, bijvoorbeeld om een fiets te leren herstellen, 3D-printen uit te testen of een opnamestudio te gebruiken: dat moet de Maak/Leerplek worden die het Leuvens stadsbestuur met heel veel partners wil oprichten. De Maak/Leerplek, wat voorlopig nog een werktitel is, moet een groot publiek atelier worden waar creativiteit, ontmoeting en samenwerking centraal staat.

“Vanuit de Leuvense organisaties, het onderwijs en de culturele en creatieve sector komt vaak de vraag naar ruimte boven, om dingen te kunnen maken of om iets te leren”, vertellen schepenen Mohamed Ridouani en Denise Vandevoort. “In een stad waar de beschikbare ruimte beperkt is, is het een oplossing om die ruimte te delen. Door ook expertise te delen en experimenten aan te gaan zien we graag meer samenwerking tussen onderwijs, artistieke en creatieve sectoren en meer technologische bedrijven of organisaties. Die samenwerking ontbreekt vaak in gelijkaardige projecten. De ontmoeting die zo’n plek stimuleert is belangrijk. Denk aan de mogelijkheden van een uitwisseling tussen ondernemers en leerlingen of tussen architectuurstudenten en meubelmakers.”

Een open atelier voor iedereen

Ontmoeting en samenwerking staat centraal in het opzet van de Maak/Leerplek. “Iedereen moet er terecht kunnen”, vinden de schepenen. “Scholen, ondernemers, organisaties, kunstenaars, studenten, meubelmakers… Niet alleen professionelen, maar ook liefhebbers die iets willen uitproberen, herstellen, een workshop volgen, …”

De Maak/Leerplek kan bestaan uit een open atelier, een ontmoetingsplek waar elke Leuvenaar gebruik kan maken van werkruimte en materiaal. “Bijvoorbeeld machines om hout of staal te bewerken, een keramiekoven, een zeefdrukmachine of een 3D-printer: niet iets wat je meteen in huis haalt”, vertelt Ridouani. “In de Maak/Leerplek kan je die gebruiken wanneer je het nodig hebt. Je kan dan ook raad vragen aan de meer ervaren mensen die aanwezig zijn, hoe je best iets maakt of hoe een apparaat precies werkt.”

Ook starters en organisaties die tijdelijk een werkruimte nodig hebben, kunnen terecht in de Maak/Leerplek. “We willen graag projectateliers voorzien, die tijdelijk gehuurd kunnen worden om een project uit te werken”, zegt Vandevoort. “Theaterverenigingen die een decor willen bouwen, studenten die aan hun eindwerk willen werken, starters die iets willen uitproberen zonder de zware investering in duur materiaal…”

Leerplek voor scholen

De Maak/Leerplek zal ook voor scholen een aanbod hebben. “Ter plekke echte problemen of vraagstukken oplossen boeit jongeren. Het maakt abstracte zaken tastbaar en begrijpelijk,”, zegt Ridouani. “Dat kan perfect in de Maak/Leerplek die we voor ogen hebben. Leerlingen kunnen er warm gemaakt worden voor creativiteit, technologie en ondernemerschap, op een toegankelijke en praktische manier.”

Samen met Leuvenaars vormgeven

Het stadsbestuur wil zoveel mogelijk partners betrekken bij de Maak/Leerplek. Een honderdtal Leuvenaars kwamen brainstormen over zo’n plek in de stad, onder begeleiding van Miss Miyagi, op initiatief van onderwijsraad Samen Onderwijs Maken (SOM) en binnen het kader van Vaartopia. Wat willen zij graag in zo’n ruimte? En wat kunnen ze er aan bijdragen? Zijn er andere partners aanwezig waarmee samengewerkt kan worden? “Iedereen is welkom om hier mee over na te denken. Ook op het And& - festival in mei nodigen we de Leuvenaars uit om hun ideeën te geven over zo’n plek. Met het resultaat gaan we dan aan de slag om zo snel mogelijk een publiek atelier op de juiste plaats in te richten”, zegt Ridouani. “Zo zijn we momenteel aan het bekijken of er in de oude Club Silo en garage Geens aan de Vaartkom geen mogelijkheden zijn.”

In mei wordt er op het And&-festival een pop-upversie van de Maak/Leerplek opgezet voor scholen en het brede publiek. “Dan kunnen we al eens uittesten wat het beste werkt en waar er nog verbetering mogelijk is. In het najaar van 2018 willen we de Maak/Leerplek officieel openen”, besluiten de schepenen.