Leuven wil door renovaties en vervanging van energieverspillende panden door energieneutrale het energieverbruik in de eigen gebouwen uitgedrukt in kWh/m2 vloeroppervlakte in de periode 2010-2019 met 30 procent verminderen. Dat staat in het klimaatactieplan dat milieuschepen Mohamed Ridouani (SP.A) woensdag voorstelde in het kader van het Leuvense streven om tegen 2030 klimaatneutraal te worden.

In het kader van haar ambitie om tegen 2030 klimaatneutraal te worden, richtte de stad samen met andere grote instellingen en bedrijven in de universiteitsstad vorig jaar de vzw Leuven Klimaatneutraal op. Bedoeling is dat zoveel mogelijk van deze organisaties een klimaatactieplan opstellen waarmee ze aangeven hoeveel CO2-uitstoot ze de volgende drie jaren denken te besparen. Op basis hiervan maakt de vzw eerlang een overzicht van wat die actieplannen tot dusver opleveren en wat er nog nodig is om de stad tegen 2030 klimaatneutraal te maken. De stad Leuven maakte woensdag als eerste haar actieplan bekend.

Masterplan

Blikvanger in het actieplan zijn de zware investeringen die Leuven plant in de renovatie van haar gebouwen en de vervanging van energieverspillende door energieneutrale. Door een betere benutting van de gebouwen hoopt Leuven in de toekomst ook minder nodig te hebben. Voor de periode 2014-2019 is hiervoor 9 miljoen euro voorzien, waarbij onder meer beroep gedaan wordt op het energiefonds. Samen met energieleverancier Eandis wordt daarnaast een masterplan opgesteld om de openbare verlichting energiezuiniger te maken.

Te voet

Leuven pakt ook haar voertuigenpark aan. Onder meer door investeringen in CNG-voertuigen wordt voor het zware verkeer een daling van de CO2-uitstoot met 5 procent vooropgesteld.

Via onder meer de uitbouw van een energieloket, samenaankopen en collectieve investeringen in woningrenovaties op wijkniveau wil Leuven voorts burgers sensibiliseren om energiezuinig te bouwen of renoveren. Private ontwikkelaars die in Leuven een grootschalig woonproject willen realiseren, moeten hiervoor een energieconcept voorleggen dat verder gaat dan de wettelijke normen. De stad werkt daarnaast aan een nieuw mobiliteitsbeleid waarmee het het autoverkeer wil terugdringen en verplaatsingen per fiets en te voet stimuleren.

blg

 

© 2014 Corelio (Het Nieuwsblad)