Schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani (SP.A) wil dat de stad voor meer scholen de naschoolse opvang organiseert. Zo hoopt hij de opvang te verbeteren, want de scholen krijgen daarvoor zelf geen extra middelen van de overheid. 

In Leuven maakt tot 75 procent van de leerlingen gebruik van de opvang voor en na de schooluren, en dat steeds vaker tot na 18 uur. Maar de scholen krijgen voor het organiseren van die opvang geen bijkomende middelen.

‘We merkten dat de opvang vaak tussen de soep en de patatten geregeld werd’, zegt Evy Robberechts, projectcoördinator binnenschoolse kinderopvang bij de stad. ‘De scholen deden wel hun best, maar ze moesten heel primitief te werk gaan bij de organisatie en administratie. Soms gebeurde de opvang zelfs gewoon door een conciërge die wat langer op school bleef. Middelen om leuke activiteiten te organiseren, waren er al helemaal niet.’

Daarom startte de stad in 2011 al met een grootschalig project waarbij de organisatie van de schoolse opvang in Leuvense basisscholen georganiseerd wordt door vzw Kinderopvang Leuven. Eerst werden de scholen ondersteund bij de administratie, zoals registratie van de kinderen en de facturatie. Later stond de stad in voor het opvangpersoneel, in de plaats van de scholen. Verschillende scholen tekenden al in voor het project. Schepen van Onderwijs Ridouani vroeg gisteravond aan de gemeenteraad om het huidige toelagereglement te laten aflopen, zodat de organisatie van het project nog verbeterd kan worden in een nieuwer reglement.

Hobby's in de opvang

‘Door in Leuvense basisscholen een warme en stimulerende opvang te bieden, willen we alle kinderen maximale groeikansen geven en zo de ouders ontzorgen’, zegt Ridouani. ‘Ouders moeten hun kind met een gerust hart naar de schoolse opvang kunnen laten gaan. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kind zich in de opvang kan ontplooien, net zoals in buitenschoolse activiteiten.Op die manier kunnen ze zelfs nog tijd besparen.’

Daarom werkt de stad nu samen met verenigingen. ‘Samen met clubs en verenigingen uit de omgeving van de school organiseren we activiteiten zoals sport, circus, tekenen, muziek, kooklessen of taallessen. De activiteiten vinden gewoon plaats in de school, waardoor ouders niet van hot naar her moeten rijden om de kinderen hun hobby te laten uitoefenen’, aldus Ridouani.

 

HSB

© 2015 Corelio (Het Nieuwsblad)