Autodelen wordt alsmaar populairder in Leuven. Zo telt Cambio al 1.200 leden in de universiteitsstad en ook Autopia heeft de kaap van 500 leden recentelijk overschreden. Die laatste organisatie lanceert nu samen met Thuis in de Stad ook de campagne 'Autodelen met je buren' in Leuven. "Je kan tot 3.000 euro per jaar besparen als je je wagen deelt met je buren", zegt Kathy Louagie van Autopia. 

Voordelen autodelen

Met de campagne ‘Autodelen met je buren’ willen Thuis in de stad en Autopia diverse groepen stadsbewoners aanmoedigen om een auto te delen met elkaar. “Autodelen heeft veel voordelen. Door met andere mensen uit dezelfde buurt één of meerdere auto’s te delen, deel je niet alleen de kosten (van verzekering, taksen, onderhoud, verbruik, …) maar leer je ook je buren kennen. Autodelen doet het autobezit en de parkeerdruk verminderen en helpt op die manier de publieke ruimte in de stad leefbaarder te maken, precies wat we beogen met Leuven Klimaatneutraal 2030”, aldus schepen van leefmilieu, Mohamed Ridouani.

Het doel is om, naast de mobiliteits- en milieuvoordelen die eigen zijn aan autodelen, ook de basismobiliteit en zelfredzaamheid van mensen en de sociale cohesie in de buurt te verhogen. “Wat ‘autodelen met je buren’ zo sterk maakt is dat je niet alleen bewust kiest voor het juiste en meest efficiënte vervoersmiddel, maar ook dat je het contact met je omgeving versterkt, “ vertelt schepen van sociale zaken, Bieke Verlinden.

De campagne loopt niet alleen in Leuven, maar onder andere ook in de centrumsteden Gent, Antwerpen, Mechelen en Roeselare.

Lokale ambassadeurs

Om zoveel mogelijk groepen mensen te bereiken worden lokale ambassadeurs aangesteld die het eerste aanspreekpunt vormen voor de buurt en mensen informeren over autodelen. Door samen te werken met verschillende organisaties probeert Autopia het aanbod toegankelijk te maken voor een breed publiek.

In Leuven werkt Autopia samen met de VDAB, buurtwerk ‘t Lampeke, sociale tewerkstellingsinitiatieven als Wonen en Werken, Spit en Velo en het sociaal –artistiek theatergezelschap Compagnie Tartaren vzw. Als ambassadeur voor de Ridderbuurt geeft Compagnie Tartaren vzw zelf het goede voorbeeld door haar busje te delen met andere organisaties.

Autodelen met je buren in de praktijk

Bij autodelen gebruik je de auto enkel als je hem nodig hebt. Heb je hem niet nodig, dan kan iemand anders hem gebruiken. De praktische regeling is heel eenvoudig. Je maakt afspraken via een contract met de eigenaar, daarna reserveer je de wagen (telefonisch of via een online reservatiekalender) en na gebruik betaal je enkel het aantal gereden kilometers. Afhankelijk van het type wagen betaal je een vaste kilometerprijs (tussen de 0,25 à 0,35 €) aan de eigenaar.

Leuvenaars krijgen bovendien gratis lidmaatschap aangeboden door de stad Leuven en een autodeelgroep die aan de voorwaarden voldoet, kan gratis parkeren in 6 parkeerzones en kan een autodeelstandparkeerplaats verkrijgen.