Woensdag 21 september hijst het stadsbestuur van Leuven de vredesvlag aan het stadskantoor ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Vrede. Met deze symbolische actie drukt het bestuur haar wens uit voor vrede en geweldloosheid en moedigt het haar inwoners aan om óók deel te nemen.

De Verenigde Naties (VN) riepen 21 september uit tot ‘Internationale Dag voor de Vrede’. De dag bestaat sinds 1981 en staat dit jaar in het teken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, bouwstenen voor vrede.

Schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking Denise Vandevoort legt als afgevaardigde van het college uit waarom het stadsbestuur deelneemt. “Leuven is sinds 1988 lid van het internationale netwerk Mayors For Peace. Binnen dat netwerk pleit Leuven mee voor de afschaffing van kernwapens en voor een duurzame wereldvrede. Het netwerk werd in 1982 opgericht door de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki tijdens een speciale VN-bijeenkomst voor Ontwapening en ijvert momenteel vooral voor een wereldwijd verbod op kernwapens tegen 2020.

De vzw Vrede nodigde de Vlaamse steden en gemeenten die lid zijn van Mayors For Peace uit om ook dit jaar aandacht te besteden aan de Internationale Dag voor de Vrede. De vzw legt hierbij de focus op de wereldwijd stijgende militaire uitgaven. ‘De wereld is overbewapend en vrede is ondergefinancierd’, zei secretaris-generaal van de VN Ban Ki-Moon enkele jaren geleden. Door op de uitnodiging van de vzw Vrede in te gaan, pleiten we als stad mee voor de vredesgedachte en voor een heroriëntatie van de militaire uitgaven. Voor ontwapening om ruimte te maken voor ontwikkeling dus.”

Vredesgemeente

In 2010 werd Leuven ook officieel ‘Vredesgemeente’. Daarmee engageerde Leuven zich om op lokaal niveau te werken aan een cultuur van vrede en geweldloosheid. Leuven draagt op talrijke concrete manieren bij tot de wereldwijde beweging die toekomstige generaties wil behoeden voor de gesel van oorlog en geweld in al zijn vormen. Hier enkele voorbeelden:

· huldes aan vijf (!) Leuvense vrouwen die tussen 2010 en nu door de Vrouwenraad benoemd werden tot Vredesvrouw voor hun belangrijke bijdragen aan vrede, vrouwenrechten en ontwikkeling (zuster Jeanne Devos en mevrouwen Lieve Snellings, Marianne van de Goorberg, Ria Convents en Maria Donvil);

· 'We zingen een dak op de wereld’ (kinderen zingen voor vrede en verdraagzaamheid);

· herinneringseducatie voor scholieren tijdens reizen naar Weimar en Buchenwald;

· oorlogsherdenkingen op 11 november met hulde aan de onbekende soldaat en de onbekende oorlogsvrouw;

· ereburgerschap van zuster Jeanne Devos;

· het videokunstwerk 'I am Milica Tomic';

· acties tegen partnergeweld;

· acties tegen geweld op school;

· herdenkingen van 100 jaar Groote Oorlog, inclusief een hele reeks activiteiten van de Leuvense vredesorganisaties;

· culturele samenwerking met de stad Neuss in het kader van vredeswerk, interculturele dialoog en diversiteitswerking in stedelijke context.

“We moedigen onze inwoners aan om óók deel te nemen aan de Internationale Dag voor de Vrede. Dat kan bijvoorbeeld door vandaag een vredesteken aan het raam te hangen of te delen op de sociale media. Vredessymbolen zijn er genoeg: er is het internationaal vredessymbool ☮,, de duif met olijftak, het V-teken ✌. Wij kozen voor een grote regenboogvlag met het woord ‘vrede’. We nodigden als bestuur ook de Leuvense vredesorganisaties uit om het hijsen van de vredesvlag bij te wonen. Een aantal van hen ontvouwt later vandaag, tussen 14.00 uur en 16.00 uur, een grote vredesvlag op de Grote Markt van Leuven en laat tal van sprekers getuigen, waaronder politiek vluchtelingen en een gewetensbezwaarde”, aldus schepen Denise Vandevoort.