In Vlaamse scholen wordt gemiddeld één kind op vijf gepest. Bijna één kind op twintig heeft er dagelijks mee te maken. “Dat zijn schrijnende cijfers”, zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani. “Kinderen horen zich gelukkig te voelen. Hoog tijd dat we werk maken van de preventie en aanpak van pestgedrag.”

“Als een kind gepest wordt, is dat nefast voor zijn toekomst. Het vreet aan het zelfbeeld van een kind en dat draag je voor altijd mee. Ouders liggen daar ook wakker van. Welbevinden op school is een prioriteit. We moeten alles doen wat we kunnen om pesten te vermijden.”

Prioriteit
Daarom biedt Leuven de kans aan alle basisscholen om in te stappen in het KiVa-project. Dit programma heeft als doelstelling pestproblemen te voorkomen en aan te pakken en bewees heel succesvol te zijn.  “Welbevinden op school is voor mij een prioriteit. Het is ook één van de pijlers van het onderwijscharter, dat door alle Leuvense onderwijspartners ondertekend is”, zegt Ridouani. “We bieden samen met Leefsleutels vzw alle basisscholen de kans om KiVa in hun schoolwerking te integreren. Op termijn denken we er zelfs aan om KiVa te integreren in de lerarenopleidingen in het Leuvense.”

Samen naar oplossingen zoeken
Het KiVa-project heeft zijn oorsprong in Finland en is wetenschappelijk onderbouwd. Eind 2013 verwierf de vzw Leefsleutels de rechten om het in België te verspreiden. Gie Deboutte, anti-pest-expert van vzw Leefsleutels verduidelijkt: “Het KiVa-project heeft een duurzame, integrale schoolbrede aanpak en gaat uit van de kracht van de groep. Pesters richten zich op een slachtoffer, maar zijn minstens even begaan met het verwerven van een belangrijke positie binnen de groep. Zo’n groep telt ook meelopers, aanmoedigers, verdedigers en buitenstaanders. Je mag hen ook verantwoordelijkheid geven. Wie pestsituaties wil voorkomen of doen stoppen, richt zich dus best tot de volledige groep, en dat doet KiVa op een structurele manier.”

Kenmerkend voor KiVa is dat iedereen betrokken wordt, ook de ouders. De hele groep zoekt naar oplossingen die op herstel gericht zijn, niet op bestraffing.

De bereikte resultaten in het lager onderwijs zijn opmerkelijk én eenduidig positief. Met het KiVa-programma wordt het pestgedrag gereduceerd met 19 procent tot wel 55 procent.

Ambassadeurschool
Vrije lagere school Blauwput in Kessel-Lo stapte als één van de eerste basisscholen in Vlaanderen mee in het project en mag zich nu ambassadeur van KiVa noemen. “Een deel van onze leerkrachten doorliep vorig schooljaar al de trainingen. De aangeleerde gesprekstechnieken zijn heel waardevol.  Daardoor kunnen we dit schooljaar de KiVa-manier implementeren”, zegt Lies Peeters, de zorgcoördinator van de school. “Vanaf nu houden we maandelijks met alle leerlingen een KiVa dag. Naast een training van sociale vaardigheden in de klas, werken we die dag ook op schoolniveau aan betrokkenheid en verbondenheid, en dat op een speelse manier.”  

“Ook de ouders zijn een belangrijke schakel. We nodigen hen uit op een KiVa-ouderavond en daarnaast maandelijks op de start en het einde van de KiVa-dag. Het is belangrijk dat ze thuis met hun kind in gesprek gaan.  De KiVa-games die kinderen thuis kunnen spelen, zijn hiervoor een ondersteuning “, alsnog de zorgcoördinator.

Ook de KU Leuven werkt mee aan het project en zal de effecten van KiVa op de Leuvense scholen onderzoeken. Het stadsbestuur ondersteunt de scholen financieel, zodat zij maar een kwart van de totale kostprijs moeten betalen.