De stad Leuven wil jongeren sterker maken in taal. "Niet alle jongeren groeien op in een taalrijke omgeving, terwijl taalvaardigheid kansen geeft in het leven", zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani (sp.a).

Om kinderen en jongeren taalsterker te maken, organiseert stad Leuven tijdens schoolvakanties workshops en kampen om al spelend Nederlands te leren. Het project digiTaal laat jongeren tussen 12 en 16 jaar op een creatieve manier bezig zijn met taal en nieuwe media. "Taal is kracht," vertelt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani (sp.a). "Wie de spreektaal goed onder de knie heeft, staat sterk in zijn schoenen om met anderen te communiceren, vlot een job te vinden, een hobby samen met anderen te beoefenen en om vrienden te maken. En elke taal die je bijkomend kan spreken, geeft je nog eens extra vleugels."

Vzw Link in de Kabel

Het project richt zich tot anderstalige jongeren die het Nederlands willen oefenen tijdens de vakantie, maar ook tot Nederlandstalige jongeren die op een leuke manier hun spreek- of schrijfvaardigheden willen bijspijkeren.

Tijdens de multimedia- workshops van digiTaal leren jongeren zelf ook een computerspel, videoclip of avonturenspel maken. De activiteiten worden begeleid door vzw Link in de Kabel.

"Vier groepen zijn deze week aan de slag. Zo nemen onder meer jongeren uit het Onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers (OKAN-klassen) en van De Switch, een begeleidingsinitiatief in de Bijzondere Jeugdbijstand, deel aan het initiatief. De eerste videoclips werden reeds ingeblikt. Daar komen heel wat vaardigheden bij kijken.

De meisjes van De Switch leerden eerst zelf muziekteksten schrijven, die ze daarna in beeld brachten met graffiti en lettersjablonen", besluit schepen Ridouani (sp.a).

BMK

© 2015 De Persgroep Publishing (Het Laatste Nieuws)