Er beweegt veel in Leuven. Het zijn natuurlijk de Leuvenaars zelf die voor deze schwung in de stad zorgen. Bij sp.a willen we ruimte vrijmaken voor iedereen die de stad mee vorm geeft. We denken daarbij voornamelijk aan creatief talent, jongeren en verenigingen. Op vrijdag 20/07/2018 stelden de jongeren van de partij hun ideeën voor in de Vaartkom.

De ingeslagen weg verder zetten

Met Hal 5 aan de Centrale Werkplaatsen en STELPLAATS in de oude stelplaatsen van De Lijn hebben we de stad een nieuwe impuls gegeven, door de ruimten ter beschikking te stellen aan jongeren, verenigingen, organisaties.... Het zijn plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Er kan geëxperimenteerd worden en er kunnen evenementen georganiseerd worden. “Hal 5 zou een permanente invulling moeten krijgen waarbij we een gelijkaardig concept als vandaag willen verderzetten. Daarnaast lijkt het ons zeker de moeite om na te gaan of de stad de oude stelplaatsen van De Lijn kan kopen, om er definitief ruimte voor jongeren in te richten.”, zegt Steven Meynckens , één van de jongeren op de kieslijst van sp.a.

Ruimte voor ontmoeting

Nog meer mensen samen brengen, is één van de vele doelen van sp.a Leuven. Zo willen we Leuven Bad snel in uitvoering brengen en zouden we ook een tijdelijk strand willen aanleggen. “Een openlucht plek om te zwemmen en de directe link met Leuvens water, we kijken er al naar uit om hier in de zomer van de zon te genieten en een frisse duik te nemen!” zegt Claire Vanobbergen, een 21-jarige studente die op de 20ste plaats staat op de Leuvense sp.a lijst. Daarnaast bieden de nieuwe pleinen door het autoluw maken van de binnenstad veel mogelijkheden. Wij zouden bijvoorbeeld het Damiaanplein, dat tussen het Paridaens, het HDC en het Sint-Pietercollege ligt, graag omtoveren tot een “jongerenplein”, met veel zitplekken en gratis wifi. Het zou ook mogelijk moeten zijn om er kleine evenementjes te organiseren. We willen vooral naar de jongeren zelf luisteren wat ze met “hun plein” willen aanvangen.

Daarnaast is er nood aan bijkomende overdekte ruimte. Voor jongeren gaan we dit realiseren in Hal 9 op de Centrale Werkplaatsen. “Dit wordt een jeugdhuis 2.0 waar iedere jongere steeds binnen en buiten kan lopen. Er moet plaats geboden worden aan de jeugddienst en jongerenverenigingen. Het zou ook een overdekte publieke ruimte moeten zijn waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten of bepaalde zaken kunnen organiseren.” vult Sarah Mohamed Khalif aan, de jongste van de bende die op de 18de plaats staat op de Leuvense sp.a lijst. Op de Centrale Werkplaatsen willen we van HAL 4 de grootste overdekte openbare ruimte van Leuven maken, met ruimte voor verenigingen en voor jongeren. Daarnaast zijn nog heel wat leegstaande gebouwen in Leuven die we, eventueel tijdelijk, een openbaar karakter kunnen geven. Denk aan de oude deelgemeentehuizen. Maar ook gebouwen van de kerkfabrieken, de KU Leuven, scholen, of private eigenaren die (in bepaalde periodes) leegstaan zouden een (tijdelijke) invulling kunnen krijgen. Een ruimtedeelplatform kan er voor zorgen dat iedereen die ruimte zoekt voor een buurtfeest, een optreden, een fuif, een vergadering of dergelijke die ook eenvoudig vindt.

Ruimte voor creativiteit

Aan de vaart bieden we nu al ruimte voor creativiteit, maar deze plek moet op termijn uitgroeien tot het creatieve hart van Leuven. Vandaag is er al CAS-CO dat ruimte geeft aan artiesten, er is het atelier van kunstenaar Pieter Janssens en natuurlijk het OPEK. In de toekomst wordt aan de stokerij naast de Hoorn een creatieve en culturele invulling gegeven. Ook in de molens van Orshoven, die de stad aankocht, zal creatief talent ruimte krijgen. “In de oude silo’s van Stella Artois willen we graag de Maakleerplek oprichten. Een publiek atelier in samenwerking met het onderwijs en creatieve actoren. Er zijn zo veel talentvolle jongeren in onze stad die met hun handen aan de slag willen maar die niet het over het juiste materiaal beschikken, deze Maakleerplek kan voor hen heel wat betekenen” zegt Jolien De Hertog, een studente die op 14 oktober 2018 mee naar de kiezer stapt met sp.a Leuven. “We willen ook samenwerking tussen creatievelingen stimuleren door een online-platform te creëren waar mensen hun ideeën en projecten kunnen delen om gelijkgestemde zielen te vinden.”