Op zaterdag 25 en zondag 26 maart gingen Leuvense jeugd- , natuur-, cultuur- en sportverenigingen en buurtwerkingen voor de 19e keer op rij de strijd aan tegen zwerfvuil. Ook het schepencollege stak de handen uit de mouwen  in park Michotte.

Zo’n 30 verenigingen en buurtwerkingen ruimden een bepaalde zone op. Vaak is dat de omgeving waar ze zelf gevestigd zijn. De afdeling stadsreiniging haalde nadien het verzamelde zwerfvuil op. In ruil voor hun inspanningen krijgen de verenigingen een subsidie. Die is afhankelijk van het aantal gepresteerde uren. De deelnemers krijgen speciale vuilniszakken, handschoenen, fluovestjes en grijpstokken van OVAM.

Het buurtcomité Michotte neemt al jarenlang deel aan het opruimweekend van de stad Leuven. De subsidies schenkt het buurtcomité ieder jaar aan een ander goed doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar Bar Michotte, een laagdrempelig buurtcafé waar verbinding centraal staat.

Sensibiliseren

De stad wil met deze actie niet enkel werk maken van een properder Leuven. Inwoners worden op deze manier ook gesensibiliseerd om mee zorg te dragen voor het milieu. Want zwerfvuil is niet alleen storend voor het zicht, het zorgt ook voor een verstoring van planten- en dierengemeenschappen en voor milieuverontreiniging.