De ‘Dag van de Jeugdbeweging’ is het uitgelezen moment om alle jongeren die zich jaar in jaar uit inzetten om meer dan 240.000 kinderen en jongeren de tijd van hun leven te bezorgen, in de schijnwerpers te zetten. “Wie zich inzet in een jeugdbeweging, verdient een oorverdovend applaus”, zegt Vlaams parlementslid Tine Soens. “Daarom krijgt iedereen die lid is van een jeugdbeweging van ons een rood fluitje om van zich te laten horen. Dankzij die jongeren zit er muziek in Vlaanderen.”