"De laatste uren van het Khadafi-regime lijken geteld. Dit geeft zonder twijfel nieuwe moed aan de mensen in regio die streven naar meer vrijheid en democratie. Maar in de roes van de overwinning moet de Libische rebellenbeweging de mensenrechten respecteren en zich onthouden van wraakacties. Ook onderlinge meningsverschillen mogen niet leiden tot verdeeldheid of nieuwe conflicten", vindt internationaal secretaris van sp.a Said El Khadraoui.

De Libische Nationale Overgangsraad (NTC) heeft een cruciale rol in de overgangsperiode. De roadmap die ze opstelden bevat concrete voorstellen voor het post-Khadafi tijdperk. Zo moet werk gemaakt worden van een interim-regering die een vreedzame en gedragen transitie uitstippelt. De NTC stelt voor om daarna ook snel werk te maken van een Nationaal Congres met vertegenwoordigers vanuit heel Libië. "Goede voorstellen die we enkel kunnen onderschrijven. Maar bovenal is het belangrijk dat de volgende stappen gesteund worden door de Libische bevolking en dat dit alles op een stabiele en vreedzame manier gebeurt', vult El Khadraoui aan.

Parallel met de militaire interventie werd in maart ook een diplomatiek onderhandelings- en bemiddelingsproces opgestart onder coördinatie van de Verenigde Naties. "Bij het uitwerken van verdere stappen kunnen we gebruik maken van de expertise en de samenwerking die we in maart hebben opgebouwd", stelt Dirk Van der Maelen. "Bovendien bereiden de Verenigde Naties via een speciaal adviseur al geruime tijd initiatieven voor met het oog op de transitieperiode. De internationale gemeenschap moet de komende uren, dagen en maanden, onder leiding van de Verenigde naties, die overgang begeleiden. Dit door de nodige knowhow ter beschikking te stellen en de bevroren tegoeden van de Libische staat snel ter beschikking te stellen voor de heropbouw van het land", aldus nog Van der Maelen. Beiden ondersteunen ook de vraag om zo snel als mogelijk de bevoegde parlementaire commissies bijeen te roepen. "Een parlementair debat over ons engagement in Libië dringt zich nu op", klinkt het nog.

 

www.s-p-a.be