Het Lichtfestival bezoeken als rolstoelgebruiker? Een kaart toont je info over de route en waar nodig is deze ook aangepast.

De Stad Gent doet heel wat inspanningen om evenementen toegankelijk te maken voor iedereen. Voor het eerst ontwikkelde de Stad Gent een toegankelijke route tijdens het Lichtfestival.  Het Lichtfestival wordt zo beter toegankelijk voor iedereen: personen in een rolstoel, ouders met een buggy of personen met een verminderde mobiliteit.

'In samenwerking met de app On Wheels en de ervaringsdeskundigen van de Klankbordgroep Integrale Toegankelijkheid heeft de toegankelijkheidsambtenaar van de Stad Gent de route geëvalueerd en alle info op kaart gezet' zegt schepen voor Gelijke Kansen Resul Tapmaz. 'Ondergrond, hellingen of knelpunten staan er op. Zelfs enkele alternatieve routes vind je er op terug, als het traject over kasseien gaat. Daarnaast zijn een paar toegankelijke doorsteken voorzien voor wie de wandellus wil verkorten.'

In samenwerking met vzw On Wheels en de Klankbordgroep werden eerder ook al ‘rolroutes’ ontwikkeld voor toegankelijke Gentse Feesten, tijdens de Floraliën en voor toeristische wandelingen in de binnenstad. 'Voor veel personen met een beperking staat verbeterde toegankelijkheid gelijk aan een grotere vrijheid en onafhankelijkheid. De Stad Gent blijft samen met haar partners inzetten op ontsluiten van toegankelijkheidsinformatie en het voorzien van rolstoeltoegankelijke routes. Iedereen moet van de stadsfestivals kunnen genieten' besluit Resul Tapmaz.