In 2011 verhuisden Jiri en zijn vrouw Shelby vanuit Bonheiden naar hun nieuwe woning in de Clemenceaustraat. Na een periode met tijdverslindende verbouwingen, begon na enkele maanden Jiri’s sociaal engagement en politieke microbe opnieuw te kriebelen en na in contact te zijn gekomen met enkele sp.a-bestuursleden uit Sint-Katelijne-Waver, werd hij dan ook met veel plezier opgenomen in het team. Want ondanks zijn nog jonge leeftijd, heeft Jiri toch al wat politieke ervaring opgedaan in Bonheiden. Sinds 2001 was hij bestuurslid in de plaatselijke sp.a afdeling en gedurende ettelijke jaren was hij voorzitter van animo-Bonheiden-Rijmenam (de toenmalige naam van de jong-socialisten). Dit ging bovendien gepaard met een vertegenwoordiging in de Bonheidense jeugdraad en sportraad. Dergelijk politiek engagement wil Jiri nu ook in onze gemeente aangaan en daarbij zijn specifieke thema’s als jeugd, sport, ruimtelijke ordening en milieu belangrijke aandachtspunten voor hem. Met een diploma van bouwkundig ingenieur, een doctoraat in de hydrologie en een job als onderzoeker waterbeheer bij het waterbouwkundig laboratorium in Antwerpen, mogen deze laatste twee thema’s natuurlijk geen verrassing zijn. Daarnaast staan ook sociale topics, zoals het beschermen van de zwaksten en meest onderdrukten uit onze samenleving, hoog op Jiri’s prioriteitenlijst. Met bovendien een nieuwe kijk op de hete hangijzers voor onze gemeente, vormt hij een meerwaarde voor het sp.a-bestuur van Sint-Katelijne-Waver, voor de politiek in onze gemeente en dus voor u als inwoner.