Het was een fiere Liesbeth Homans (N-VA) die in De Zevende Dag de voorlopige cijfers uit de Armoedemonitor 2017 presenteerde. Want er leek - zo vertelde de Minister van Armoedebestrijding - een trendbreuk ingezet. Zowel het algemene armoederisico als dat voor kinderen vertoont immers een daling, respectievelijk van 11,1 naar 10,3 % en van 14 naar 12 %. Volgens de N-VA-politica het resultaat van de aanpak door de nieuwe Vlaamse en federale regering.

Dat is natuurlijk baarlijke nonsens, weet ook menig armoede-expert. Want na 1 jaar kan je bezwaarlijk van een trend gewagen. Bovendien zijn de schommelingen te klein, en dus niet significant. En wat misschien nog het meest in het oog springt: de recentste cijfers dateren uit 2014, waardoor een eventuele verbetering nooit op conto van de huidige coalitie kan geschreven worden. Voor een historica heeft Liesbeth Homans maar weinig kaas gegeten van chronologie. En lijkt ze vooral de waarheid in plaats van de armoede te bekampen.