Het meerjarenplan van het OCMW is aangepast. 3 jaar geleden, bij de opmaak ervan, was de financiële context waarin we werkten en leefden anders. Ik geef u een voorbeeld. Energieprijzen die zo fors stijgen... dat hadden wij, socialisten, zelfs in onze slechtst denkbare scenario’s niet durven voorspellen. Iemand moet natuurlijk de nieuwe gevechtsvliegtuigen en andere “levensnoodzakelijke” investeringen van de rechtse nva-regering betalen… Maar dat bijvoorbeeld onze grootouders in het rusthuis en onze alleenstaande moeders hierdoor de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen... neen, zelfs van een rechtse nva-regering hadden wij meer verwacht.

De beginsituatie voor het opstellen van de meerjarenplanning waarmee onze OCMW-collega’s werden geconfronteerd, was allesbehalve een lachertje! Ik wil hen en het OCMW-personeel van harte bedanken voor het geleverde werk. Ik denk dat ik het een huzarenstukje mag noemen. 

Ja, onze stad is solidair en past de gemeentelijke bijdrage voor het OCMW aan: in 2016 wordt die met 100.000 euro verhoogd en voor de jaren 2017 tot 2019 voorzien we telkens 50.000 euro meer. 

Is dat allemaal geld voor Ahmed en Mohammed, zoals ongeïnformeerde en stigmatiserende kwatongen van het Vlaams Behang beweren? Natuurlijk niet! 

 Nee, Gust en Maria, die van hun oude dag genieten in ons rusthuis, worden daarmee geholpen. Zij wonen in een gloednieuw woonzorgcentrum, en ja, dat moet betaald worden. We zijn ook begonnen aan de bouw van een nieuw dienstencentrum en een bezoekersproject voor onze ouderen die in hun huis blijven wonen. Hun weg vinden in het kluwen van subsidies en paperassen is niet eenvoudig en we willen hen daarin maximaal ondersteunen. 

Herentals heeft een traditie in sociale tewerkstelling die velen ons benijden. Met socialisten in het bestuur is het dan ook logisch dat wij blijven investeren in de’n Travoo, waar mensen vaak hun eerste, al is het een kleine, succeservaring opdoen op de arbeidsmarkt. De nva-regering bouwt de subsidies voor sociale tewerkstelling af. Maar samen met onze coalitiepartner cd&v Herentals investeren wij daar in onze stad zelf in. Want besparen op de allerzwaksten op de arbeidsmarkt, dat doen socialisten niet. 

Natuurlijk zijn we ook laaiend enthousiast over de kringkruidenier, een initiatief dat we zeker willen verder zetten. En wat het door de nva fel bekritiseerde wijkgezondheidscentrum betreft… wij, socialisten, zijn fier om het naar Herentals te brengen. Iedereen heeft immers recht op betaalbare en goede geneeskundige zorg. In de pers vertellen dat elke Herentalsenaar daaraan moet bijdragen, is compleet van de pot gerukt, beste nva. Wat mij vooral bij blijft is de uiterst amateuristische manier waarop nva met dit dossier omgaat. Ze neemt niet alleen een loopje met de waarheid, maar houdt er ook een bizar stemgedrag op na. In het OCMW keuren haar raadsleden het dossier goed en in de gemeenteraad keuren ze het af! Begrijpen wie kan…

Voor meer info kan je terecht bij fractieleider Liese Bergen:

liese.bergen@yahoo.com