Lieve, wanneer en hoe kwam jij bij de sp.a terecht?

“In de KUL was er ook een kleine ‘cel’ van de Jong Socialisten-Studenten. Een medestudent in de Rechten introduceerde mij, ik zat toen in de 2de kandidatuur. Ik ben er ‘werkend lid’ geworden en ben er ook “besmet geraakt met het politiek virus”. Dat heeft mij gebracht tot wat ik nu ben: lid van de partij, lid van het bestuur van de JS–Gent én lid van het bestuur van de afdeling Gent.”

En wat doe je nu nog zo allemaal?

“Ik studeerde af in 2011 en vond vrij vlug werk bij Kind & Gezin. Als juriste ben ik er ‘beleidsmedewerker’. Ik kan nu enigszins mee wegen op het beleid, gesterkt door mijn eigen ervaringen.”

Je eigen ervaringen, dus…

“Ja, ik woon samen met Abbie Verschuren en vorig jaar beviel ik van onze dochter. We stellen het allemaal goed, meer moet dat zijn!”

Ik ken Lieve al enkele maanden. Onze eerste ontmoeting was op een nationaal congres in Gent, op het einde van 2014, in het NH-hotel tegenover het stadhuis (het vroegere Sofitel). Zij kwam er assertief tussen over de jongeren in de partij. De toon was meteen gezet. De laatste maanden zie ik haar op alle partijbijeenkomsten - en het is bijzonder druk geweest de voorbije maanden. Het bewijst haar engagement als militante!

Lieve is nu eenmaal geen kind uit een beschermd milieu, waar de ouders voor hun kinderen de beste omstandigheden scheppen voor een gelukkig, aangenaam jong leven. Je ouderlijke huis verlaten op 18-jarige leeftijd, alleen gaan wonen en op eigen benen staan in een vreemde, grote studentenstad: het is niet niks. Werk zoeken in de horeca, studeren, voor alles alleen zorgen… Het heeft Lieve gesterkt, zij weet wat er te koop is in deze wereld. Ik heb daar veel respect voor.

Ze is nu al een tijdje zelf moeder. Lieve en Abbie noemden hun dochtertje Pia, wat Latijn is voor ‘liefdevol’, ‘teder’ en ‘zacht’…

Lieve zien en horen we zeker nog in de nabije toekomst, want als ze iets op zich neemt, doét ze het ook. Met inzet, gesterkt door haar karakter.

(interview: Marc Lootens)