Tine Soens uit Kortrijk is regionaal Vlaams Parlementslid voor sp.a en toonde al haar sterkten in het dossier van de wapenleveringen aan Saoedi-Arabië waarbij ze het Minister-President Geert Bourgeois vrij lastig maakte.

Dat de sterk stijgende prijs van het woonzorgcentrum van Menen een gesprekonderwerp wordt in Brussel, zal vooral de CD&V en haar burgemeester Martine Fournier niet plezieren. Het is immers haar partijgenoot Minister van Welzijn Jo Vandeurzen die de vraagstelling moet beantwoorden. De betrokken minister en zijn partij pleitten steeds voor het betaalbaar houden van de zorg.

Het zal alvast niet evident zijn voor hem om een afdoende verklaring te vinden waarom zijn Agentschap Zorg & Gezondheid de forse prijsstijging van 24% voor bestaande rusthuisbewoners goedkeurde. Het Agentschap Zorg & Gezondheid is wettelijk bevoegd om bestaande inwoners te beschermen tegen prijsstijgingen. Een aantal argumenten in het dossier lijken toch vrij discutabel.

Patrick Roose komt trouwens nog even terug op de verklaringen van OCMW –voorzitter Renaat Vandenbulcke die stelde dat volgens de Rusthuisbarometer het verschil tussen het OCMW-woonzorgcentrum Andante en de marktprijzen slechts 34 €/maand of 1 € per dag betreft. Met de cijfers in de hand wil Patrick Roose dat de leugens stoppen. “Het is niet omdat men het democratisch recht heeft om dergelijke beslissing te nemen, dat men het recht heeft om hierover te liegen tegen de bevolking. Eerlijkheid duurt het langst, liefst ook in de politiek.”

Met 1.896 €/maand (inclusief supplementen) ligt het Meense woonzorgcentrum Andante volgens de Rusthuisbarometer fors boven de gemiddelde marktprijs van OCMW-woonzorgcentra in West-Vlaanderen die 1.486 €/maand (inclusief supplementen) bedraagt. Ook andere nieuwbouw-woonzorgcentra van omliggende OCMW’s zijn opmerkelijk goedkoper dan de prijszetting waartoe CD&V, N-VA en Open VLD in Menen beslisten.

Op foto: Vlaams Parlementslid Tine Soens samen met de Meense OCMW-raadsleden Patrick Roose (met dochter Nore), Guy Blancke en Christine Depaepe.