Karin Temmerman: "In praktijk blijkt dat de situatie nog verslechterd is. Tolken, geneesheren, gerechtspsychiaters, tandartsen, telecomoperatoren, sleepdiensten en andere experts wachten intussen al 6 maanden op de betaling van hun prestaties. De betalingsachterstand zou zo’n 75 miljoen euro bedragen. Lextra Lingua, de vereniging voor beëdigde vertalers en tolken, meldt zelfs dat sommige tolken intussen al leningen moeten afsluiten om hun eigen rekeningen te betalen. Het absurde is dat de fiscus intussen wel al de BTW op hun openstaande facturen vordert. Een aantal experts zou intussen al afhaken en niet langer voor het gerecht willen werken. Dat zou een groot verlies aan expertise betekenen."

Wanbeleid

Karin Temmerman zal woensdag in de bevoegde commissie Minister van Justitie Koen Geens aan de tand voelen over de situatie: “Het is natuurlijk vreemd dat ik nu Minister Geens moet ondervragen over het wanbeleid van zijn voorgangster. Ik kan Minister Geens enkel vragen om naar een oplossing te zoeken voor de situatie die Minister Turtelboom heeft laten ontsporen."