Valerie Hamelryck

Valerie Hamelryck stond in 2012 voor de eerste maal op de lijst. Door haar prima uitslag werd zij lid van het OCMW. Zij is fractieleider en zetelt ook in het vast bureau. Valerie is kinesitherapeute en pedicure. Velen zullen haar echter ook kennen als een bijzonder actieve medewerker in het oudercomité van de basisschool De Klimop te Lembeek. Zij is tevens in het bestuur van Young Brass Band Lembeek, alsook in het wijkcomité Kriekenveld.


 De voorbije zes jaar heeft SP.A deelgenomen aan het beleid van onze stad. We hebben getracht dit op een bijzonder actieve en zichtbare manier te doen. Niet vanuit een ivoren toren, maar dichtbij de mensen en het Halse verenigingsleven, zegt schepen Marc Snoeck.
 Men kan mogelijks over het beleid van de voorbije zes jaar kritische bedenkingen hebben, maar wat men zeker en vast niet kan zeggen dat is dat er niet gewerkt is geweest. De lijst van mooie verwezenlijkingen en nieuwe initiatieven is ellenlang.
 Een losse en zeer onvolledige greep :

 • de volledige vernieuwing van onze handelskern

 • de aanleg van de eerste fietsstraat in de Parklaan

 • de aankoop van extra groene terreinen aan het Warandepark en de Berendries

 • 8 ha bijkomend natuurpark in het hartje van Lembeek

 • bijkomende kinderopvang

 • praktisch de volledige vernieuwing van en de aanleg van nieuwe speeltuintjes

 • de strijd tegen de wateroverlast met extra bufferbekkens in Halle, Lembeek en Buizingen

 • één waterleverancier voor gans het grondgebied met een vermindering van de waterfactuur tot gevolg

 • door het behoud van de Paterskerk creëren we ruimte voor een sociaal, culturele en artistieke invulling in het centrum van onze stad

 • de opening van de sociale campus op Nederhem met het Huis van het Kind en van het sociaal huis op de A. Demaeghtlaan

 • het zwembad

 • zeer binnenkort de opening van een buurtrestaurant/cultuurcafé op de site van CC ‘t Vondel

 • de uitbouw van den Ast tot een volwaardig archief, streekmuseum en de toeristische dienst van de stad in een volledig gerenoveerd historisch pand

 •  

 • Het werk is zeker niet af en er ligt nog veel werk op de plank : de integratie van stad en OCMW, het dossier ondergrondse parkings, de opvolging van de restauratie van het historisch stadhuis, de realisatie van een nieuw politiehuis en een nieuw stadsmagazijn, de aanleg van een modern containerpark, bijkomende assistentiewoningen, de opvolging en realisatie van de bruggen over het kanaal, de creatie van een landschapspark in hartje centrum, een volledige renovatie van de bibliotheek, enzomeer….

SP.A – Halle heeft de wil en de ambitie om dit krachtig en voluntaristisch beleid verder te zetten de komende zes jaar, zeggen schepenen Johan Servé en Peggy Massien in koor. Daarvoor zullen we zeer binnenkort ons programma met onze voorstellen en nieuwe ideeën voorleggen aan de bevolking.

Onze kandidaten zijn onze troef voor een nog mooier en aangenamer Halle, waar de sociale toets nooit mag ontbreken. Standvastigheid is eveneens een belangrijk kenmerk. SP.A zal waarschijnlijk de enige partij zijn in Halle waar al onze mandatarissen (3 schepenen, 3 gemeenteraadsleden, 3 OCMW-raadsleden en 1 provincieraadslid) opnieuw zullen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Voorzitter Bertrand Demidddeleer zegt : “continuïteit is immers zeer belangrijk in de politiek. In onzekere tijden wil SP.A de rots in de branding zijn. Mensen moeten immers steeds kunnen bouwen en vertrouwen op hun verkozenen”.

We willen graag drie misverstanden uit de wereld helpen :Het zijn wel degelijk gemeenteraadsverkiezingen en geen burgemeestersverkiezingen. Sommige roepen zich uit tot kandidaat burgemeester alvorens de verkiezingen hebben plaatsgegrepen. Dit is niet correct. Verkiezingen zijn immers niet hetzelfde als een muzikale top tien. De kiezer schudt eerst de kaarten, vervolgens moet er samengewerkt worden met andere partijen om tot een meerderheid te komen en slechts dan wordt de burgemeester bepaald. Dat is de kern van de gemeentelijke democratie.

Gemeenteraadsverkiezingen gaan over onze eigen stad en over onze eigen inwoners. Ze gaan niet over het federale of Vlaamse beleid. De vraag die op 14 oktober voorligt is dus niet of deze of gene minister een goed of slecht beleid voert, maar wel : wat voor stad willen wij en wie zijn de meest geschikte kandidaten om de stad Halle mee vorm te geven. Een mooie en bruisende stad en de levenskwaliteit van onze bevolking is het enig vertrek- en eindpunt van ons denken en handelen.

Wij doen geen enkele voorafname op de uitslag van de verkiezingen; maar indien de mogelijkheid zich aanbiedt dat het burgemeesterschap wordt aangeboden aan SP.A, zullen wij geen moment twijfelen en onze verantwoordelijkheid ten volle opnemen.

In de loop van de komende weken stellen wij al onze kandidaten voor. Vandaag beperken we ons tot de top vijf.

Marc Snoeck

Marc Snoeck is lijsttrekker en boegbeeld. Van 1982 tot 1988 was hij raadslid in het OCMW van Halle en van 1988 tot 2012 gemeenteraadslid en fractieleider. Hij is meer dan 25 jaar voorzitter van de seniorenvereniging S-Plus Bond “A. Van Acker” en lid van de raad van bestuur van de socialistische mutualiteit Brabant.
 Zijn hele loopbaan speelt zich af in de cultuursector en nu is hij fulltime schepen.
 Bevoegdheden als schepen : archief, streekmuseum, toerisme, bibliotheek, cultuur, erfgoed, Vlaams beleid en ruimtelijke ordening. Vanuit zijn erfgoedbevoegdheid is hij tevens voorzitter van de erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei
  

 Peggy Massien

Peggy Massien werkt halftijds voor het ABVV, meer bepaald in de Algemene Centrale in Halle en is nu schepen bevoegd voor duurzaamheid, natuur, integratiebeleid, kinderopvang en kindbeleid, ontwikkelingssamenwerking en tewerkstelling. Zij is tevens lid van de raad van bestuur van Woonpunt Zennevallei. Van 1995 tot 2000 was Peggy OCMW-raadslid en van 2000 tot 2012 gemeenteraadslid. Haar roots situeren zich volledig in Lembeek.

 Johan Servé

Johan Servé woont in Hondzocht en staat op de derde plaats. Hij zetelde een korte periode in het OCMW en was van 2000 tot 2012 gemeenteraadslid. Sinds deze legislatuur is hij fulltime schepen bevoegd voor afvalbeleid, openbaar groen en openbare werken. Driekwart van alle vragen van de Hallenaren hebben te maken met openbare werken. Johan heeft dus zijn handen meer dan vol. Hij is zeer bekend in carnavalsmiddens en bij Avenir Lembeek. Maar velen zullen hem ook kennen als inspirator en drijvende kracht achter de feesten van Hondzocht

Bertrand Demiddeleer

Bertrand is voorzitter van de SP.A-afdeling Halle. In de vorige legislatuur was hij raadslid van het OCMW. Sinds 2012 is hij gemeenteraadslid en voorzitter van de gemeenteraad van Halle. Hij geeft les in het gemeenschapsonderwijs, meer bepaald in de Leerboom. Bertrand heeft de carnavalsmicrobe met de paplepel meegekregen en is binnen het carnavalsmilieu vooral bekend voor het jaarlijks uitbrengen van een volledige CD met carnavalsschlagers. Voor Halle is Bertrand de ambassadeur van het coöperatieve project ‘Samen Sterker’. Door gezamenlijke aankopen van o.a. gas en elektriciteit wordt de prijs gedrukt voor de consument.