Zoals aangekondigd, vindt u hieronder de lijst met lokale sp.a-mandatarissen en hun vergoedingen in intercommunales. We vervolledigen stap voor stap dit overzicht met de andere vergoedingen, ook deze die niet onder het Vlaams decreet vallen. Het eindresultaat zal er zijn tegen half maart 2017.

Deze tabel is gemaakt op basis van informatie verkregen bij de betrokken mandatarissen.