Algemene ledenvergadering van ANDERS Wachtebeke kiest burgemeester Rudy Van Cronenburg als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op zondag 19 juni hield ANDERS Wachtebeke haar jaarvergadering
in buurthuis Snoopy. Op deze bijeenkomst werd in een geheime
schriftelijke stemming Rudy Van Cronenburg verkozen als lijsttrekker
voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 aangeduid.
Voorzitster Angelique Moorhem kondigde aan dat hij een ongelooflijke score haalde van 100% van de stemmen.

Tevens stemden de aanwezigen over de prioriteiten die ze willen stellen voor het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen in 2018 .

De volgende prioriteiten kregen een erg ruime meerderheid :
1. ouderenzorg-aanpak kansarmoede en thuiszorg
2. Verder uitvoeren van aanleg fietspaden, voetpaden , rioleringen en wegenherstel 3. Betaalbaar wonen

4. aandacht Veiligheid , verkeersveiligheid en fysieke veiligheid .

De kersverse lijsttrekker beloofde deze prioriteiten vooraan in het verkiezingsprogramma te plaatsen

Op de ledenvergadering werd ook een presentatie gebracht van de grote lijst van realisaties door het ANDERS bestuur in de voorbije 3,5 jaar.

De tevredenheid was groot over de deelname aan het bestuur door kartel ANDERS , maar er werd wel gewaarschuwd: “Het werk is nog niet af, we willen na 2018 ons werk afmaken “

Op de volgende jaarvergadering in juni 2017 wordt het totale verkiezingsprogramma voorgesteld en in de volgende bijeenkomst in juni 2018 de kandidatenlijst.

De algemene vergadering werd afgesloten met een lekkere barbecue en een gesmaakt optreden van de Veranda’s.