“Het cultuurplan van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) is een grote teleurstelling voor de Limburgse cultuursector”, zegt Vlaams Parlementslid Bert Moyaers (sp.a). “Twee jaar lang werd uitgekeken naar dit plan, een plan dat de Limburgse achterstand zou wegwerken. Wat blijkt: de professionele culturele sector in Limburg werd nooit geraadpleegd, de vrijgemaakte budgetten waren deels reeds gebudgetteerd en over de amateurkunstensector, niet onbelangrijk in Limburg, wordt met geen woord gerept. Een grote puinhoop dus!” Moyaers voelt Minister Gatz vandaag aan de tand in het Vlaams Parlement.

Geen nieuwe middelen
Er is heel wat onduidelijkheid over de middelen in het cultuurplan voor Limburg. In het plan belooft de minister dat Limburg de komende drie jaar in het totaal 3,6 miljoen extra subsidies voor cultuur zal krijgen. Maar na een becijfering van de sector, bleek dat een deel van het budget een overheveling is van ongebruikte budgetten van de afgelopen jaren. “De financiële trukendoos is bovengehaald om Limburg te sussen. Maar dat zal niet pakken”, zegt Bert Moyaers.


“Dit ‘Cultuurplan Limburg’ is bovendien slechts van toepassing op de komende twee jaar. Waardoor de sector zich terecht afvraagt wat er zal gebeuren met deze reeds afnemende cultuurmiddelen. Er is geen continuïteit, waardoor er heel wat terechte onzekerheid is met betrekking tot de toekomst van de sector,” zegt Bert Moyaers.


Geen zuurstof voor amateurkunst
In het plan is er ook een grote rol toebedeeld aan zeven grote spelers, de zogenaamde ‘trekkers’ met een voorbeeldfunctie. “We stellen vast dat er geen communicatie is geweest met deze trekkers, waardoor ze niet op de hoogte waren van de grote verantwoordelijkheid die ze krijgen. Krijgen ze financiële ondersteuning? Begeleiding? Er zijn heel wat cruciale vragen die onbeantwoord blijven. Bovendien worden de amateurkunsten volledig vergeten in dit plan, ze hebben geen enkele vertegenwoordiging. Toch gaat het hier om een gigantisch middenveld aan culturele organisaties. Gatz laat ze simpelweg in de kou staan”, aldus sp.a.


“We moeten de wereld van de amateurkunst blijven koesteren en voldoende zuurstof geven zodat ze ook in de toekomst verder kan bloeien. We hebben het hier niet alleen over de toekomst van de kunstenaars, de toeschouwers, de vrijwilligers,… maar ook het maatschappelijk belang van de amateurkunst moeten we niet onderschatten. De laagdrempeligheid van amateurkunst werkt verbindend en geeft iedereen de kans om al van jongs af aan kunst in al haar vormen te ontdekken. Het is voor kleine organisaties, die met het alternatieve en vernieuwende experimenteren, moeilijk aan te sluiten bij de reeds bestaande culturele koepelorganisaties. Alle Limburgse culturele organisaties moeten samengebracht worden rond dit cultuurplan, maar gedeputeerde Philtjens lijkt niet van plan om hier initiatief in te nemen”, aldus Bert Moyaers. “Als sp.a willen we dat er een Limburgs overlegorgaan blijft bestaan, waarin zowel professionele als amateurkunsten in zijn vertegenwoordigd, om de Limburgse noden in kaart te brengen en de culturele belangen te verdedigen op het Vlaamse niveau.”