Slechts 3,9% van het totale subsidiebudget voor Limburgse cultuurmakers

Dat Limburg vaak aan het kortste eind trekt betreft subsidies is al lang gekend. Het voorstel voor de cultuurmiddelen van 2017-2021 is daar nogmaals het voorbeeld van.

Toegegeven, Limburg telt maar weinig cultuurhuizen en zal bij het aanvragen van subsidies dus vaak weggeduwd worden door grote spelers als Antwerpen en Gent. Toch is het voorstel dat nu op tafel ligt schrijnend.

De nieuwe adviezen over de verdeling van werkingssubsidies aan kunstenorganisaties zeggen het volgende: van de totale pot van bijna 106 miljoen euro zou slechts 4,14 miljoen naar Limburg gaan. Dat is de verdeling die het adviesorgaan voorstelt. Effectief krijgt elke Limburger 4,8 euro voor cultuur. Dit staat in schril contrast met de 13,8 euro die de gemiddelde Vlaming zou krijgen.
Bovendien ging het adviesorgaan uit van een budget van 105.947.900 euro. De Vlaamse regering heeft slechts 86 miljoen euro voorzien. Dit is een flinke adder on het gras. Ik ben benieuwd of minister Gatz meer middelen voor cultuur kan vrijmaken. Eind juni valt de beslissing.

 

De scheve verdeling van de subsidies en het beperkt aantal cultuurhuizen in Limburg, vraagt voor een aanpak van cultuur op Limburgse maat in de provincie. Daarom lanceert sp.a Limburg een drieledig voorstel:

- Een rechtzetting van de verdeling op korte termijn zodat bestaande initiatieven in Limburg niet gefnuikt worden.

- Op langere termijn moet de cultuursector een meer dynamische aanpak van cultuur tentoonspreiden waarbij huizen die ook op de podia in Limburg en andere provincies met beperkt aantal cultuurhuizen spelen “extra punten” krijgen. Zo komt het NTG wel uit zijn kot en speelt op verschillende podia buiten Gent, maar is Opera en Ballet Vlaanderen niet echt naar Limburg of West-Vlaanderen te lokken.

- Er moet een duidelijke bonus zijn voor groepen en cultuurinstellingen die grensoverschrijdende projecten opzetten of zelfs grensoverschrijdend zijn. Eerdere pogingen om grensoverschrijdend te werken met cultuurhuizen in Maastricht of Aken zijn al te vaak gebotste op de enggeestigheid van de adviesraden. Dit is een zure vaststelling omdat het botst met heel wat retoriek rond euregionale samenwerking.