Het klimaatthema is te belangrijk om er geen extra inspanningen voor te doen. Het uiteindelijke opzet is om te komen tot concrete doelstellingen want een consequent klimaatbeleid dient zich te vertalen in concrete dossiers.

Het vroegere klimaatparlement kwam sinds 2011 al vier keer samen en was belangrijk om de dynamiek rond de eerste klimaatacties op gang te trekken. Dat leidde al tot heel wat resultaten, van tientallen extra windmolens tot honderden woningen en overheidsgebouwen die beter werden geïsoleerd, campagnes om groener te verwarmen en het huishoudelijk energieverbruik te verminderen, investeringen in fietsinfrastuctuur enz. Bovendien ondertekenden alle 44 Limburgse gemeenten in 2011 mee het burgemeestersconvenant en ondersteunden zo door diverse acties de ambitie ‘Limburg gaat klimaatneutraal’. Limburg werd daarmee koploper in Vlaanderen en daarbuiten om zich als regio te mobiliseren rond het levensbelangrijke klimaatthema.

“Naast de bedrijven moeten we ook aan de gewone mensen blijven trekken en sleuren. Iedereen moet op zijn of haar plaats doen wat ze moeten doen. Vandaag wordt dit nog altijd te veel vertaald in een economisch verhaal. Wat brengt het ons op? Zonder rekening te houden met de klimaatimpact. We moeten ons de vraag stellen hoe we kunnen helpen om dit te financieren. Als provincie zullen we ideeën blijven lanceren. Vooral in de bouwsector is er nog veel te doen. We hebben nu het systeem van energieleningen, maar dat is eerder beperkt. We willen dat uitbreiden, want daar zijn de mensen in geïnteresseerd: enerzijds brengt het iets op, anderzijds help je het milieu”, aldus Ludwig Vandenhove.

 “De uitspraak van klimaatexpert Serge De Gheldere vatte de klimaattop goed samen: Als we nu niet op de kar springen, zijn we klootzakken.”

Via de website www.limburgklimaatneutraal.be en www.klimaatnieuws.be houden we uiteraard graag iedereen op de hoogte van de resultaten en conclusies van deze klimaattop en van onze toekomstige acties.