Naar mooie jaarlijkse gewoonte kwamen de leden van Lions Club Sint-Joris-Winge op woensdagavond 14 december naar het Sociaal Huis van Tielt-Winge om er niet minder dan 50 Kerstpakketten te maken voor de minderbedeelden in Tielt-Winge.
 Armoede stopt immers niet aan de grens van onze gemeente. Armoede is hier minder zichtbaar maar evenzeer aanwezig. 

 In deze pakketten vinden de mensen naast etenswaren ook handdoeken, washandjes, producten voor hygiëne, speelgoed, …
 De mensen kijken er echt naar uit om dergelijk pakket te ontvangen. Het geeft hen de mogelijkheid om ook mooie feestdagen te beleven.

 Het OCMW zorgt voor de bedeling van deze pakketten.
 Samenwerking is één van de sleutelwoorden in de missie en de visie van het OCMW. Dit blijkt eens te meer uit dit initiatief.