Voorstel om politiek transparanter te maken unaniem aangenomen in de gemeenteraad van 17/01/2016.

sp.a-fractieleider Gemeenteraad Annie De Pauw: “In tijden van digitalisering, zijn wij zeer blij dat ons constructieve voorstel omtrent live en online videoverslagen, unaniem werd aangenomen. Daar politiek een complexe materie is, deden wij dit voorstel: een grote stap naar een beleid van meer transparantie.”

Dit voorstel was pas onze eerste stap om de burgers meer bij de politiek te betrekken.

sp.a-fractieleider OCMW-raad Anneke Crevits: “De politiek ligt heden ten dage zwaar onder vuur, en het is dan ook onze plicht om te proberen om de interesse bij de burger aan te wakkeren. Wij kijken ernaar uit om het voorstel verder uitgewerkt te zien en dit is voor ons dan ook de eerste stap.”

sp.a Blankenberge is dan ook zeer gelukkig dat het voorstel gedragen werd door de ganse Gemeenteraad. Het agendapunt komt ook nog voor in de OCMW-raad van 19/01/2017.