Nu steeds duidelijker wordt dat lobbyisten steeds hardnekkiger het beleid proberen te sturen, herhaalt Dirk Van der Maelen zijn vraag naar een lobbyregister. Premier Michel moet daar echter niks van weten.

Vorige week werd duidelijk dat een veroordeelde oplichter een paar keer te gast was op het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt. De minister distancieert zich ondertussen wel die man, die ondertussen ook uit de N-VA gezet werd, maar tegelijkertijd geeft hij ook toe dat zijn kabinet bestookt wordt door lobbyisten.

“Daarom zou het goed zijn als er eindelijk een transparantieregister komt, waarin staat wie lobbyt op welk kabinet en voor welke zaak”, zegt Dirk Van der Maelen. “Zo’n register komt er al voor het parlement, maar tachtig procent van de regelgeving komt via wetsontwerpen, vanuit de regering.De Europese Commissie en het Europees Parlement hebben een gezamenlijk lobbyregister. Als die dat met al hun internationale lobbygroepen kunnen behappen, moet onze regering dat zeker kunnen."

Toch houdt premier de boot af. Hij vindt zo’n lobbyregister moeilijk uitvoerbaar, o.a. omdat het ten koste zou kunnen gaan van de discretie van gesprekken.

“Nochtans vraagt zo'n transparantieregister niet om een openbaring van de inhoud van de gesprekken", gaat Van der Maelen verder. “Je kunt bovendien perfect bepalen dat het enkel geldt voor gesprekken die in een wetsontwerp uitmonden.Als het gaat over het openen van een fabriek in België, dan vragen we daar geen verslag van."

Volgens Van der Maelen die voorzitter is van de commissie Kazakhgate is er wel degelijk nood aan een systeem dat echt sluitend is en controle voert op lobbyisten in regeringskringen. "In Kazakhgate ontdekten we hoe de diamantsector te werk ging bij de totstandkoming van de afkoopwet.Regelgeving moet het algemeen belang dienen, maar al te vaak blijkt ze zwaar beïnvloed door sectoren of belangengroepen."