Erpe-Mere volgt trouw de oproep van çavaria om op 17 mei (IDAHOT) de Regenboogvlag te laten wapperen aan het gemeentehuis, maar de andere voorstellen om meer inhoud te geven aan een lokaal holebibeleid blijven steken in goede intenties. Nochtans ervaren holebi's nog steeds subtiele drempels in de dienstverlening, die met weinig inspanningen kunnen worden doorbroken, zegt sp.a-gemeenteraadslid Anja Vanrobaeys. Daarnaast kan de gemeente scholen maar ook jeugd-, sport- en seniorenverenigingen ondersteunen, zodat holebi's zich daar welkom en veilig voelen. Holebi's vormen in het verenigingsleven dikwijls een onzichtbare groep en krijgen daar nog altijd te maken met vooroordelen of misplaatste grappen.

Op vlak van dienstverlening kan Erpe-Mere zeker nog verbeteren. Zo heb ik bijvoorbeeld uren gezocht naar het nummer van de Holebifoon en het meldpunt Discriminatie op de gemeentelijke website. Het zou er ergens opstaan, alleen moet je hacker zijn om het te vinden. Voor jongeren die worstelen met hun identiteit is dat nummer nochtans cruciaal, het is een eerste laagdrempelig onthaal waar zij met hun zorgen kunnen worden opgevangen. Ook het Huis van het Kind zou op vlak van ondersteuning van holebi-jongeren een meer zichtbare rol kunnen spelen. De psychologische ondersteuning die er momenteel wordt aangeboden staat open voor kinderen en jongeren tot 24 jaar. Door expliciet te vermelden dat jongeren er welkom zijn wanneer zij worstelen met hun seksuele geaardheid of gender, verlaag  je onmiddellijk de drempel om er binnen te stappen.  

Dat me gisteren op de gemeenteraad is beloofd aan de onderwijsraad de educatieve pakketten zoals het kleuterpakket Lou voor te leggen, stemt me dan wel tevreden en ik hoop dat de scholen uit Erpe-Mere hieraan aandacht besteden in hun planning. Maar naast de school zou de gemeente jeugd- , sportverenigingen en ook seniorenverenigingen kunnen bijstaan in het wegwerken van vooroordelen.  

Voor de andere voorstellen zoals beeldvorming in gemeentelijke publicaties, een Zizo-afhaalpunt in de bibliotheek, akten en formulieren screenen op gender- en heteronormen, wacht de schepen op een initiatief van Cavaria. Zonde, besluit Vanrobaeys, met meerdere kandidaten uit de gemeenteraad hebben we ons in 2012 geëngageerd bij Cavaria om een lokaal holebibeleid uit te werken. Een website ondertekenen kan iedereen, maar die handtekening is voor mij meer dan een virtuele kribbel. Ik hield me in ieder geval aan mijn genomen engagement door het thema telkens weer op de agenda te zetten. Ik hoop dat de andere ondertekenaars uit Erpe-Mere ook niet langer blijven steken in goede intenties.