Op 15 februari hield sp.a Halle haar jaarlijks lokaal congres.

In een volle Halle Vooruit, de hoofdzetel van sp.a in Halle op het Oudstrijdersplein, werd toelichting gegeven over de gang van zaken in 2016.   De leden kregen een werkingsverslag van de partij zelf, de gemeenteraad en het college, het OCMW en de provincieraad.  Iedereen kreeg ook de kans vragen te stellen en opmerkingen mee te geven. Zowel over het voorbije jaar als voor het komende jaar.  De voorzitter Bertrand Demiddeleer en de schepenen Marc Snoeck, Peggy Masssien en Johan Servé eindigden met een vooruitblik naar 2017 en 2018.

Er werd ook een nieuw bestuur verkozen. Naast de mandatarissen en ere-voorzitters die van rechstwege deel uitmaken van het partijbestuur van Halle werden er nog acht mensen verkozen tot bestuurslid.  

Het bestuur 2017-2018 bestaat daardoor uit volgende mensen:   Staf Lories (ere-voorzitter), Danny Sibiel (ere-voorzitter), Johan Servé (mandataris), Peggy Massien (mandataris), Marc Snoeck (mandataris), Jean-Jacques Fastenaekels (mandataris), Hedwig Van Rossem (mandataris) , Robert Vandenbranden (mandatris), Valerie Hamelryck (mandataris) , Mathias Pierquin (mandataris), Martine Lemonnier (mandataris), Bertrand Demiddeleer (mandataris),  Francine Vander Motten, Mira Deckx, Paula Bekaert, Christophe Mahaut, Werner Devos, Yasmien Aichouche, Arno Pirolo en André Vanderkluysen.

Volgende maand verkiezen deze mensen een nieuw bureau met voorzitter, ondervoorzitter, secretarissen en financieel verantwoordelijke.

De avond werd afgesloten bij een lekker pint of frisdrank.