Enkele weken geleden stelde NMBS-baas Jo Cornu een eerste versie van het nieuwe vervoersplan voor. Sp.a vond dat dit plan op een aantal vlakken echt onvoldoende was en voerde in de voorbije weken een aantal gerichte acties. Het spoorbedrijf stelde vandaag haar bijgestuurde plan voor. Sp.a benadrukt dat de manier waarop het spoorbedrijf vandaag omgaat met de reizigers er sterk op vooruitgegaan is. “Er was dit jaar voor het eerst ruimte voor dialoog tussen reizigers en spoorbedrijf. Dat was in het verleden niet het geval. Hoewel we niet gelukkig zijn met de schrapping van een aantal lokale treinverbindingen (zie onder) moeten we erkennen dat de openheid die de NMBS in de voorbije weken tentoonspreidde echt een grote stap in de goede richting is. Er is nog ruimte voor verbetering maar het spoorbedrijf toont aan dat het de eenentwintigste eeuw in wil stappen.”, aldus Karin Temmerman. Een eerste resultaat van die dialoog is dat de NMBS ervan overtuigd werd dat de piekuurtrein vanuit Sint-Niklaas met halte in onder andere Gent Dampoort behouden blijft. Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke en lokale mandatarissen Sven Taeldeman (Gent) en Nand De Klerck (Sint-Niklaas) voerden in de voorbije weken acties en verzamelden zo voldoende steun om deze rechtstreekse verbinding toch intact te laten. Joris Vandenbroucke toont zich dan ook bijzonder tevreden: “Onze acties hebben resultaat gehad, het massale reizigersprotest is niet in dovemansoren gevallen.” Maar voor Zuid-Oost-Vlaanderen is het bilan een stuk minder positief. “De NMBS blijft bij haar voornemen om de vier snelle piekuurtreinen vanuit Geraardsbergen via Ninove en Denderleeuw te schrappen. Dat is voor de pendelaars echt een stap achteruit.”, aldus Dirk Van der Maelen. Ook een aantal andere lokale stopplaatsen krijgen minder bediening, ondanks acties van lokale sp.a-ers zoals Anja Vanrobaeys uit Erpe-Mere. Karin Temmerman (Gent) reageert gematigd positief: “Door een betere spreiding van de verbindingen naar Brussel zal je nu ongeveer om het kwartier een trein naar de hoofdstad kunnen nemen. Da’s een goede zaak voor de pendelaars.” Temmerman is ook blij met het voornemen van de NMBS om het station Gent-Sint-Pieters verder te ontwikkelen als reizigersknooppunt. Ze benadrukt wel dat de NMBS in die optiek voldoende aandacht moet blijven schenken aan de uitbouw van een voorstedelijk net rond Gent en pleit daarbij voor een nauwe samenwerking met De Lijn. “Onze twee vervoersmaatschappijen moeten echt samen aan tafel gaan zitten om hun aanbod beter op elkaar af te stemmen. De reiziger moet de maat der dingen zijn in de opmaak van de uurroosters.” In haar gesprek met de NMBS pleitte Karin Temmerman ook voor een goede bediening van het Gentse havengebied en een gepast laatavondaanbod zodat bioscoop- en theatergangers hun uitstap met de trein kunnen maken.