De gemeentebesturen van Hechtel-Eksel en Lommel willen intensief gaan samenwerken rond woonthema's. De besturen hebben samen een projectaanvraag ingediend bij het Agentschap Wonen Vlaanderen. Doel is om het woonbeleid in de gemeenten uit te breiden en te versterken.

"Op het vlak van wonen zijn er heel wat nieuwe tendensen en ontwikkelingen waar we meer op willen inspelen", zegt Walter Cremers, schepen van Ruimtelijke Ordening in Lommel. "Demografische trends, waaronder vergrijzing en gezinsverdunning, vereisen een ruimere visie op wonen dan enkel de traditionele verkaveling of appartementsbouw. Denk aan alternatieve woonvormen zoals cohousing, herbestemming van oude gebouwen of zorgwonen."

"De uitdagingen voor de toekomst zijn groot en we vinden een lange-termijn aanpak omtrent wonen ontzettend belangrijk. Maar ook de lokale private huurmarkt en een proactieve aanpak bij leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen staat hoog op de agenda," zegt schepen Nele Lijnen van Hechtel-Eksel. "Als de projectaanvraag goedgekeurd wordt, kunnen we beleidsmatig sterk werken rond deze thema's."

Als de intergemeentelijke samenwerking wordt goedgekeurd, gaat die vermoedelijk in mei 2018 van start tot eind 2019.