Van 16 tot 24 september 2017 zet de stad Lommel extra in op handhaving rond sluikstorten en zwerfvuil. “Met méér controle en minder (nul)tolerantie voor vervuilers”, zegt burgemeester Peter Vanvelthoven. “Zwerfvuil en sluikstorten kost de stad handenvol geld, brengt schade toe aan ons milieu en is een algemene bron van ergernis voor de burgers. Daarom zijn er tijdens de handhavingsweek extra controles van de politie, gemeenschapswachten, parkeerwachters en vaststellende ambtenaren, zowel in het centrum als in de wijken en de natuurgebieden.”

De handhavingsweek kadert binnen de Mooimakers-campagne, die Vlaanderen wil bevrijden van zwerfvuil en sluikstort. “Ook in Lommel willen we overal aanwezig zijn”, zegt schepen van milieu en klimaat Kris Verduyckt. “Dat doen we op verschillende manieren. De gemeenschapswachten en parkeerwachters sensibiliseren uitgebreid tijdens de herfstkoopjes in het stadscentrum op 16 en 17 september. We stellen ook gratis afvalnetjes ter beschikking via Toerisme Lommel. We zetten de mobiele camera in om hardnekkige sluikstorters op heterdaad te betrappen. En van 18 tot en met 24 september doen de politie, gemeenschapswachten, parkeerwachters en vaststellende ambtenaren extra controles tijdens de handhavingsweek. Ook de zwerfvuilmeters en –peters van de stad doen actief mee met de actie.”

Hulp van de stad

Hou je zelf ook van een propere buurt en wil je anderen inspireren om het mooi te houden op straat? Wil je zelf een opruimactie organiseren? Neem dan contact op met de dienst stadswerken. “Wij stellen het materiaal om zwerfvuil op te ruimen gratis ter beschikking”, zegt schepen van stadswerken Jean Kuyken. “We hebben vuilgrijpers, veiligheidsvestjes en vuilniszakken. Als de zakken vol zijn, kan je met onze diensten een ophaalplaats en -moment kiezen zodat je het afval niet thuis moet stockeren.”

Meer info via de dienst stadswerken, tel. 011 399 830 of bieke.marquet@lommel.be 
Wie ook wil deelnemen of materialen wil bestellen, kan terecht op www.mooimakers.be