Hij wil hier blijkbaar een snelle beslissing over voor Pasen.
 
Enkel voor het eindeloopbaanstelsel zou een overgangsmaatregel voorzien worden voor diegenen, die in het stelsel zitten op 2 september 2016.
Zij zouden het mogen behouden, maar niet meer mogen wijzigen.
 
De duurtijd van het krediet zou minimum 3 maanden en maximum 48 maanden (met maximaal 12 maanden tegelijk aan te vragen) bedragen voor 100%, 50% of 20%.
 
Deeltijds verlof  is het enige alternatief, maar financieel is dat een stap achteruit. Er is immers geen premie aan verbonden.
 
“Het is andermaal een besparingsmaatregel van  de Vlaamse overheid. Bovendien biedt het minder kans om jonge, nieuwe mensen aan het werk te stellen in de plaats van deze personen, die nu loopbaanonderbreking namen. En voor het personeel biedt het heel wat nadelen: het zal niet meer mogelijk zijn om van eindeloopbaan of gewone loopbaanonderbreking voor een tijdje over te schakelen naar een thematisch verlof, mensen zullen uiterlijk deze zomer moeten beslissen of ze nog van de bestaande gelegenheid zullen gebruik maken of niet en maximum 48 weken (wie bijvoorbeeld alles opgebruikt heeft voor 1 of 2 kinderen, zal dit niet meer kunnen gebruiken voor een volgend kind of  om voor de ouders te zorgen)”, zegt Ludwig Vandenhove.
 
De middelen van de federale overheid zijn overgeheveld naar Vlaanderen in het kader van de 6de staatshervorming.
Voorlopig betaalt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) nog steeds de federale premies uit en betaalt Vlaanderen deze terug. Maar Philip Muyters wil snel een andere regeling en wil geen eindeloopbaanstelsel meer ‘subsidiëren’ volgens zijn kabinet.
 
“Weer een slechte zaak voor de gemeenten en provincies en voor hun personeel”, besluit Ludwig Vandenhove.