Vandaag 8 juni werd ‘Lou’ voorgesteld in de tweede kleuterklas van BS Station in Diest.

Kathleen Amant las het boekje ‘Lou’ voor. Nadien deed juf Dorien een korte activiteit met een groepje kleuters rond ‘Lou’ terwijl Kathleen Amant met een ander groepje kleuters Lou tekende. Ook gingen de kleuters zelfstandig aan het werk met materiaal van ‘Lou’ in meerdere hoeken. Gedeputeerde Marc Florquin en Steven De Baerdemaeker, projectmedewerker van çavaria kaderen het project.

Schoolboeken brengen vaak een stereotiep beeld van de samenleving. Çavaria ontwikkelde, op vraag van de provincie Vlaams-Brabant, een leesboek met aandacht voor het ‘volledige plaatje’. Het leesboek kreeg als titel ‘Lou’ en werd geschreven door de bekende auteur en tekenaar Kathleen Amant.

Neen aan de stereotypering van onze samenleving op school
Het voorbije schooljaar kwam het regelmatig in de pers: de Vlaamse schoolboeken en didactisch materiaal zijn vaak te stereotiep. Of het nu gaat over het in beeld brengen van jobs, van het gezin of van onze samenleving, telkens struikelen we over het te eenzijdige stereotiepe beeld. In de schoolboeken zien we de typische mannenjobs en vrouwenjobs, we zien het traditionele gezin dat bestaat uit mama, papa en 2 kindjes, we zien een blanke samenleving.

Deze stereotypering sluipt reeds binnen in de kleuterklas. Daarom ging de provincie Vlaams-Brabant de uitdaging aan om een leesboek en didactisch materiaal te ontwikkelen op maat van de eerste kleuterklas, met aandacht voor  een inclusieve benadering van onze samenleving. De provincie werkt hiervoor samen met çavaria en Kathleen Amant en maakte hiervoor 50.850 euro vrij.

Ja aan een inclusieve benadering bij kleuters
‘Eén van de pijlers van ons onderwijs is om onze leerlingen te laten uitgroeien tot zelfstandige mensen met een open blik op de diverse samenleving waar we nu eenmaal in leven. Schoolboeken en -materialen dienen een venster te zijn op deze samenleving. Het is bijgevolg onlogisch dat scholen vaak onbewust onze leerlingen stereotiepe beelden aanreiken. Met ‘Lou’ geven we de kleuterleerkracht handvaten om dit te doorbreken. Bovendien is ons didactisch materiaal zo ontwikkeld dat de kleuterleerkracht de interesses van de kleuters als uitgangspunt kunnen hanteren. Dit is mooi meegenomen, want onderzoek toont aan dat kinderen makkelijker iets aanleren wanneer wordt uitgegaan van herkenbare situaties en interesses’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor onderwijs en gelijke kansen.

Ervaring halen bij çavaria
‘We hebben de nodige kennis en onderwijservaring om verenigingen en overheden te ondersteunen die opkomen voor een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit’, zegt Jeroen Borghs, woordvoerder van çavaria. ‘Daarom gingen we met plezier in op de vraag van de provincie om het educatief pakket rond ‘Lou’ uit te werken’.

Kathleen Amant boeit kleuters
Kathleen Amant heeft met haar boekjes een ontegensprekelijke aantrekkingskracht op kleuters. Haar tekenstijl is zo herkenbaar en vrolijk waardoor kleuterleerkrachten graag aan de slag gaan met haar verhaaltjes en figuurtjes.

Diversiteit is de norm
Het leesboekje kreeg de titel ‘Lou’. Het vertelt het verhaal van kleuter Lou die op een doordeweekse dag naar de kleuterklas vertrekt, samen met zijn papa. Onderweg valt er heel wat te zien en te beleven. Het verhaal vertrekt vanuit de leefwereld van een kleuter.
Het project werd zo uitgewerkt dat kleuterleerkrachten het materiaal op verschillende manieren kunnen inzetten en aan verschillende thema’s kunnen linken. Met succes, want dit kleuterproject slaagt erin om minstens 70% van de ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs te dekken.

‘Diversiteit is op alle vlakken de norm. Door deze krachten te bundelen willen we deze boodschap kracht bijzetten. Laat ons niet focussen op ofwel de uitzondering dan wel op het stereotiepe beeld. Laat ons focussen op het volledige plaatje’, besluit gedeputeerde Marc Florquin.

Alle Vlaams-Brabantse scholen doen mee
De provincie Vlaams-Brabant zal het leesboek en educatieve materiaal het volgende schooljaar verspreiden naar alle kleuterklassen van Vlaams-Brabant.

Belijk hier enkele sfeerbeelden.