Hoeveel warmte gaat er in Leuven via de daken verloren? Een thermografische kaart, die het stadsbestuur met behulp van luchtfoto's liet samenstellen, moet daar een antwoord op geven. Gebieden met een rode kleur verliezen veel warmte, die met een donkere kleur dan weer minder. De kaart zal nu verder bestudeerd worden en binnenkort kan elke Leuvenaar in detail te weten komen hoe het met zijn of haar dakisolatie gesteld is.

 De luchtfoto's werden gemaakt door een vliegtuigje van de firma Eurosense, dat in december over het grondgebied vloog. "In de nachten van 10 en 11 december om precies te zijn", zegt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani (sp.a). "We moesten bijna een jaar op die vluchten wachten, want het klimaat moest er perfect voor zijn. Maar uiteindelijk is het gelukt en nu hebben we een zicht op de situatie van alle Leuvense daken." Het vliegtuig nam thermografische foto's, oftewel foto's waarbij warmteverschillen in beeld komen. Die werden samengevoegd tot één grote thermografische kaart van Leuven en de deelgemeenten. "De kaart is helemaal ingekleurd, gaande van zwart tot rood", legt Stijn Claes van Eurosense uit. "Zwart betekent dat die plek geen warmte doorlaat, rood staat dan weer voor plaatsen die veel warmte verliezen. Je kan inzoomen tot op wijkniveau, maar evengoed een dak in detail bekijken. Interessant is dat je zo 'koudebruggen' kan zien, zoals een dakraam of een schoorsteen. Je kan zelfs zien of er ergens een isolatieplaat verdwenen is."

Kaart bestuderen

Maar waar vinden we dan de grootste concentratie warmteverlies? Dat antwoord blijft nog even uit omdat de kaart nog niet bestudeerd werd. Dat is voor een latere fase. Het blijkt ook zinloos te zijn om de kaart op eigen houtje te ontleden. "Een wijk die rood ingekleurd is, telt niet noodzakelijk veel ongeïsoleerde daken", klinkt het. "We zien bijvoorbeeld rode vlekken ter hoogte van de Kesselse Bergen en de vijvers van Abdij van Park. Daar staan nauwelijks huizen, maar je vindt er wel bomen en water. Die houden overdag veel warmte vast en laten die 's nachts weer los. Het is dus raadzaam om de kaart altijd te ontleden met een professional naast je. Een plat dak met kiezels of een dak met zonnepanelen kunnen we ook niet zomaar ontleden, omdat we de warmte niet door de kiezels of panelen kunnen zien. Eenzelfde verhaal bij groendaken: die kleuren rood door de planten die warmte afgeven, maar dat zegt niets over de isolatie die eronder zit."

Advies op maat

Belangrijk is ook wat er onder het dak gebeurt. "Als daar een zolder zit die niet verwarmd wordt, dan kan de kleur op de kaart blauw zijn (weinig warmteverlies, red.)", zegt Geert Vanhorebeek van de stad Leuven. "Maar het dak kan dan wel degelijk nog altijd slecht geïsoleerd zijn. Daarom is het belangrijk dat we de inwoners nu bereiken. We nodigen hen op 29 maart uit in het auditorium van Tweebronnen voor een infosessie en advies op maat. We zullen samen hun dak bekijken en nagaan welke maatregelen ze kunnen nemen op vlak van isolatie. Omdat de inschrijvingen vlot lopen, herhalen we die actie op 24 april, 8 mei en 15 mei, telkens van 12 tot 20 uur in het stadskantoor. We vragen wel om vooraf in te schrijven, zodat we de detailfoto van je dak kunnen klaarmaken." De stad hoopt ook op wijkniveau nog conclusies te trekken, iets waar nog werk van gemaakt wordt. "Daarna is het de bedoeling om gericht naar wijken te trekken en de inwoners te overtuigen om in te tekenen op een groepsaankoop van pakweg dak-isolatie", besluit Ridouani. Meer info op www.leuven.be.


© 2014 De Persgroep Publishing (Het Laatste Nieuws)