Uit een studie van Greenpeaceblijkt dat de luchtkwaliteit in de buurt van scholen zorgwekkend is. Greenpeace heeft gedurende een maand de luchtkwaliteit gemeten in 222 basisscholen in heel België.

Ook 37 scholen uit het Brussels gewest hebben deelgenomen aan het onderzoek, waarvan drie uit Molenbeek:
- l'institut Saint-Charles
- l'école communale du Petit Bois
- Vier Winden Basisschool.

In al deze scholen is de luchtkwaliteit op drie plaatsen gemeten: aan de schoolingang, op de speelplaats en in de klas. De resultaten zijn onthutsend:
- in bijna 2 op 3 scholen is de luchtkwaliteit zorgwekkend of slecht.
- Amper 7 scholen (3%) hebben een goede luchtkwaliteit.

Ligging school
De resultaten variëren naargelang de ligging van de school:
- hoe dichter een school bij druk verkeer ligt, hoe slechter de luchtkwaliteit.
- hoe meer dieselvoertuigen, hoe slechter de luchtkwaliteit, omdat diesels meer stikstofdioxide uitstoten
- scholen in steden scoren slechter
- scholen in smalle straten met hoge gebouwen scoren slechter

Gezinnen trekken weg
We weten dat veel gezinnen uit Brussel wegtrekken omdat ze op zoek gaan naar meer groen, minder verkeersonveiligheid en minder luchtvervuiling. Luchtvervuiling treft vooral kinderen en ouderen. Veel longziekten zoals astma, maar ook hart- en vaatziekten worden veroorzaakt door luchtvervuiling.

Gemeente kan iets doen
De verbetering van de luchtkwaliteit moeten we samen aanpakken:
- De federale regering moet bedrijfswagens afschaffen
- Het Brusselse gewest heeft de Lage Emissiezone ingevoerd, waarbij vervuilende dieselauto’s geweerd worden uit Brussel
- De Brusselse regering verplicht de openbare vervoersmaatschappij MIVB om hybride en elektrische bussen aan te kopen.

Maar ook gemeenten kunnen iets doen aan de luchtvervuiling:
- zorgen voor minder sluipverkeer
- zorgen voor meer autovrije en autoluwe schoolomgevingen
- Zorgen voor meer groen

En wat doet Molenbeek?
In Molenbeek gebeurt de laatste tijd bitter weinig op vlak van luchtvervuiling:
- Geen extra parken
- geen nieuwe autovrije of autoluwe straten
- geen beperking van transitverkeer

Integendeel, autovrije pleinen zoals het gemeenteplein en het Hertogin van Brabantplein zijn weer openbare parkeerplaatsen geworden. En dat terwijl de groenen mee aan de macht zijn. Benieuwd of het gemeentebestuur iets zal doen aan de luchtkwaliteit in de buurt van de scholen. Ik hou u op de hoogte.

De resultaten van het onderzoek kan u op de website van Greenpeace vinden.

Foto: ©Reporters