Gisteren bevroeg ik Minister Muyters over de ondersteuning van initiatieven ter bevordering van het computationeel denken bij kinderen. Concrete aanleiding was de aankondiging in de krant De Tijd dat Minister Muyters 1,75 miljoen euro zou uittrekken voor het privé-initiatief CodeFever (Financiële boost voor leren programmeren, 26/08/2016).  

Hoewel de noodzaak van het stimuleren van computationeel denken bij kinderen breed gedragen wordt – onder andere om de doorstroming naar STEM-richtingen voor jongens én meisjes te stimuleren, en te werken aan e-inclusie en mediawijsheid – deed deze beslissing van de Minister bij mij de wenkbrauwen fronsen. Immers, er zijn talrijke Vlaamse initiatieven rond programmeren en computationeel denken, die op een langere staat van dienst kunnen bogen, regionaal breder verspreid zijn én gratis worden aangeboden (en aldus alle lagen van de bevolking bereiken) maar het toch zonder enige vorm van overheidssteun moeten stellen. Ik denk dan met name aan Coderdojo, Fyxxi, Coding4Kids, Robocup, Devoxx4Kids of Dwengo, maar er zijn nog talrijke andere spelers op het veld die het vaak enkel met de tomeloze inzet van hun vrijwilligers moeten stellen.

Kinderen motiveren en inspireren om met codeprincipes aan de slag te gaan, is niet langer de uitdaging. De nood aan extra middelen om in de vraag te voorzien, is dat zeker wel. In dat opzicht was de keuze van de Minister om een relatief weinig ervaren privé-bedrijf te voorzien van een substantiële hap aan overheidsmiddelen op zijn minst opmerkelijk. Ik wou dan ook weten op welke gronden deze beslissing genomen werd, hoe deze kaderde in het innovatiebeleid van de Minister en of er sprake geweest was van een openbare aanbesteding. 

Wat bleek? Volgens Minister Muyters is er nooit sprake geweest van een overeenkomst met CodeFever - er zou zelfs nooit een aanvraag ingediend zijn om ondersteunende middelen te ontvangen - maar werd er bewust verkeerde informatie verspreid in de pers... Tja, blijkbaar vielen er in die hete laatste dagen van augustus veel luchtspiegelingen waar te nemen. De luide stem van onvrede uit het veld heeft wellicht iets te maken met de bocht van 180° die Minister Muyters gisteren maakte. Hij bevestigde dat in het najaar een ICT-impulsprogramma wordt gelanceerd, waarvoor een brede consultatieronde georganiseerd werd en middelen op de begroting van 2016 beschikbaar zijn.

Ik zal in de komende maanden alvast het belang van een open call ter ondersteuning van initiatieven rond computationeel denken blijven bepleiten. Hierbij dient volop rekening te worden gehouden met de expertise die reeds in Vlaanderen bestaat en moet samenwerking tussen de verschillende partners maximaal gestimuleerd worden. Tenslotte roep ik de Minister op om de continuering van Fyxxilab - dat de afgelopen jaren bijzonder waardevol werk verrichtte op scholen, maar zijn subsidies dit jaar volledig zag opdrogen - verder te onderzoeken.

Het volledige verslag van de commissievergadering kan je hier nalezen.

(De Tijd, 30/09/2016, p.7)