“Ik wil een positieve tendens teweegbrengen,” benadrukt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove. “Belangrijk is dat iedereen iets kan doen en dat het niet altijd veel werk en tijd kost. Je moet natuurlijk wel de juiste maatregelen treffen.”

Daarom lanceert hij de campagne “Limburg wild van bijen” om te benadrukken welke belangrijke rol de bijen hebben in het bestuiven van planten en dus ons eco-systeem en ook om te laten weten wat besturen kunnen doen..Er werd een algemene handleiding met tips en 44 bijenacties, één per Limburgse gemeente opgesteld (met zeer concrete tips). Onlangs overhandigde gedeputeerde Ludwig Vandenhove de actieplannen aan vertegenwoordigers van de Limburgse gemeenten.