Dit afscheid is er een waar ik lang van moet bekomen,

Een betere peter had ik echt niet kunnen dromen,

De ideale invaller voor opa die ik nooit heb gekend,

Een godsgeschenk voor oma die je met aandacht hebt overstelpt,

Geen familiefeest passeerde zonder je knuffels en grappen,

Je nu plots moeten missen doet mij naar adem happen,

In elk pretpark kroop je met ons in bootjes en achtbanen,

Een recordaantal vieringen leidde je beslist in goede banen,

“Ga nu allen heen in onvrede”, was je afsluiter van een mis over onrecht,

Anderen activeren voor vrede en voor recht, dat deed je lang niet slecht,

Verontwaardiging en hoop, motoren van je sociaal engagement,

Ook de liefde voor diversiteit verspreidde je tot ver buiten Gent, 

Op nieuwjaarsdag gaf je me steeds postzegels van bedreigde dieren,

Zo veel dat ik er nu een hele bibliotheek mee kan versieren,

Toen de dieren nog konden spreken, leerde je me watervogels herkennen,

Soms zagen we mekaar te weinig, dat moet ik eerlijk bekennen,

Allebei vaak bezig, maar onbewust verbonden onderweg,

Een samenleving met gelijke kansen, dezelfde droom via een andere weg,

Rijk door steeds te delen, plaatste je altijd de kwetsbaren voorop,

En plots kreeg je een diagnose, zo een met een keel en een krop,

Genadeloos en razendsnel joeg die duivelse ziekte je op,

Geen mirakel voor jou, enkel sabotage in je knappe kop,

Verdriet huist nu bij velen, je ging gewoon te plots,

Tranen zullen drogen en plaats maken voor trots,

Slechts mooi verlichte geesten krijgen zoveel goeds gedaan,

Een groot geschenk voor allen, dat na je dood blijft bestaan,

We komen mekaar zeker nog tegen, in gedachten en in actie,

Bedankt voor al die jaren vol liefde en inspiratie,

Rust in vrede, ome Luk.

Hannes

.:.


Perbericht Bisdom Gent: Erevicaris en kanunnik Luk De Geest overleden            

              

In de vroege morgen van woensdag 18 juli is erevicaris en kanunnik Luk De Geest overleden in het UZ in Gent. Hij is 70 jaar geworden.                                    

Luk De Geest werd geboren in Oudenaarde op 30 augustus 1947 en tot priester gewijd op 19 mei 1975. Hij behaalde aan de KU Leuven een licentiaatsdiploma in de biologie (1974) en was leraar aan het Onze-Lieve-Vrouwcollege in Oudenaarde (1974-1982) en zondagsonderpastoor in Sint-Walburga Oudenaarde. Op 31 augustus 1982 werd hij benoemd tot onderpastoor in de parochie HH. Simon en Judas in Gentbrugge. 

Op 1 maart 1992 benoemde bisschop Arthur Luysterman hem tot bisschoppelijk vicaris, bevoegd voor de categoriale pastoraal, de caritatieve en de socio-culturele sector, de missiepastoraal, de pastoraal voor de derde en de vierde wereld, het bewegingsleven voor volwassenen, de vreemdelingenpastoraal, de relaties met spiritualiteitsgroepen en charismatische groepen. Tot 1 september 2010 was hij ook verantwoordelijk voor gezinspastoraal in het bisdom Gent. Op 3 maart 1992 werd hij titulair kanunnik van het Sint-Baafskapittel en op 3 augustus van datzelfde jaar werd hij ook benoemd tot directeur van de Diocesane Bedevaarten.

Op 1 september 2017 kreeg hij eervol ontslag als bisschoppelijk vicaris en benoemde monseigneur Luc Van Looy hem tot rector van het heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Oostakker. Hij bleef directeur van de Diocesane Bedevaarten.

Kanunnik Luk De Geest bekleedde tal van bestuurs- en voorzittersmandaten. Zo was hij van september 2010 tot juni 2017 voorzitter van Caritas Vlaanderen. Hij was ook van bij het ontstaan voorzitter van ORBIT (voorheen: Kerkwerk Multicultureel Samenleven) en stond aan de wieg van KRAS, het netwerk van armoedebestrijdingsdiensten in het Gentse stadsweefsel. Op 12 juni 2017 werd hij voorzitter van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede.


Dankviering

Op 6 oktober 2017 werd in het Sint-Baafshuis zijn afscheid gevierd als vicaris. Peter Vande Vyvere, die hem opvolgde als bisschoppelijk gedelegeerde voor diaconie en caritas, omschreef zijn belangrijkste opdracht als volgt:

"25 jaar stuurde Luk het vicariaat aan dat de liefde van de Kerk behartigt voor zieken, armen, mensen met een beperking, vluchtelingen, gevangenen en al wie kwetsbaar is en in nood."

Elf verantwoordelijken, medewerkers en vrienden spraken een dankwoord uit. Ze tekenden een veelzijdig portret van Luk:

  • hij staat voor een geloof dat niet in het ijle hangt, maar handen en voeten krijgt;
  • hij is een maatschappijhervormer, maar ook een warm en aandachtig mens voor wie gekwetst is of in nood;
  • hij is een vergadertijger die moeiteloos namen en getallen uit zijn hoed tovert;
  • een kerkleider wars van klerikalisme, een onvermoeibare duizendpoot met een scherp verstand en een moedige visie."


Lourdes

Wat Lourdes voor hem betekende, legde Luk vorig jaar uit in een interview in Kerk & Leven (19 juli 2017):

'Ik was seminarist toen ik voor het eerst naar Lourdes in Frankrijk trok als hulpbrancardier. Sindsdien miste ik nauwelijks een bedevaart. Ik geloof dat de zieken me met hun gebed en vriendschap naar mijn priesterschap droegen. Ik weet niet of ik zonder hen het seminarie had afgemaakt. Ik begeleid de bedevaarten nog graag. Daarom ben ik ook graag in Oostakker-Lourdes. Mensen vinden er stilte en in die stilte God. Dat eenvoudig kaarsje als uitdrukking van groot verdriet of sterke vreugde, ik heb er respect voor en zie het als een kans om geloof voedsel te geven.'


Grote waardering

Op de dankviering van 6 oktober sprak bisschop Luc Van Looy zijn grote waardering uit voor zijn medewerker:

"Vooral dat je, ook bij tegenslag of tegenwind, nooit de goede moed en het humeur verliest, bewonder ik. Dat was ook zo bij de grote tegenslag het voorbije jaar en de voorbije maand toen de ziekte genadeloos toesloeg."

De bisschop, die deze week met de diocesane bedevaart in Lourdes is, biedt namens het bisdom zijn christelijke deelneming aan aan de familie:

'Het bisdom Gent en de Kerk in Vlaanderen verliezen met Luk een bijzonder verdienstelijk en gedreven kerkmens. Vijfentwintig jaar leidde hij met veel energie en initiatief het vicariaat van de diaconie en de caritas. Zovele initiatieven zette hij op de kaart. Ze blijven van groot belang omdat ze ons als Kerk in de wereld zetten."

Alle deelnemers aan de diocesane bedevaart in Lourdes voelen zich diep met hem verbonden. 

"Met een groot hart en met aandacht voor iedereen heeft hij de bedevaarten zovele jaren geleid. Moge hij nu met Maria bij de Heer zijn.'


De uitvaartliturgie vindt plaats op vrijdag 27 juli om 10.30u in de Sint-Baafskathedraal.