ABVV , Houtmarkt Aalst verklaart zichzelf CETA&TTIP vrij.

 Een TTIP-vrij ABVV-Gebouw,
 Sinds 2013 onderhandelt de EU  met de VS over een vrijhandelsverdrag met de... naam TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), met als bedoeling om het vrije verkeer van goederen eenvoudiger te maken én flink laten  toenemen.

 Het probleem is dat de grote industrielobby’s zich aan tafel zijn gaan  zetten met de politieke onderhandelaars. En dat zij dus mogen meepraten over de toekomstige normen op het gebied van arbeid, milieu, dierenbescherming ,privacy en consumentenrechten., En die onderhandelingen zijn weinig transparant.

 Van een democratisch proces waarbij burgers inspraak hebben is hier geen sprake. De onderhandelingen worden gevoerd door niet gekozen ambtenaren.  Pas aan het eind, als de plannen klaarliggen, mag het Europees Parlement het complete voorstel één keer goed- of afkeuren.
 Economische belangen mogen nooit primeren op de rechten en  belangen van werknemers én  consumenten, noch op milieu en dierenwelzijn , noch op de privacy. De democratische controle op deze aangelegenheden, moet steeds mogelijk blijven.
 Vandaar vragen wij de onmiddellijke stopzetting van deze TTIP-onderhandelingen , 

 Jo De Mey
 Voorzitter Regionale Raad ABVV Aalst