Om echt werk te maken van duaal leren en het aantal leerlingen dat de school zonder diploma verlaat te beperken, moet de combinatie van leren op school en leren op de werkvloer in alle richtingen van het secundair onderwijs mogelijk zijn. Dat zegt Vlaams parlementslid Caroline Gennez.

Gennez reageert zo op de aankondiging van ministers van Onderwijs Hilde Crevits en van Werk Philippe Muyters dat er zes proefprojecten rond duaal leren en werken opgestart worden in het schooljaar 2016-'17. "Het is goed dat de Vlaamse regering initiatieven neemt om naast het leren op school ook het leren op de werkvloer verder aan te moedigen", zegt Gennez. "Maar naast de start van een aantal proefprojecten zal er meer nodig zijn."

Ze pleit voor een globaal kader om de ongekwalificeerde uitstroom te beperken. Volgens sp.a moet dat kader de combinatie van leren op school en leren op de werkvloer in alle richtingen van het secundair onderwijs mogelijk maken.

"Duaal leren moet een volwaardige leerweg worden", aldus Gennez. "Leerlingen, ouders en werkgevers moet je overtuigen dat er langetermijnvisie achter de proefprojecten schuilgaat. Enkel zo kan je blijvend engagement van werkgevers genereren en dito perspectief aan leerlingen geven. Dit missen we vooralsnog."

BELGA 14/10/2015