Tine Soens weet al langer dat studenten moeilijkheden hebben om het inschrijvingsgeld aan hogescholen en universiteiten te betalen. “Dat verhoogde inschrijvingsgeld is voor veel studenten wel degelijk een harde dobber”, zegt Soens. “Nu de Vlaamse regering het inschrijvingsgeld met 270 euro heeft verhoogd, hebben veel meer studenten het moeilijk om de factuur te betalen. Daarom is het nodig dat studenten aan alle onderwijsinstellingen hun inschrijvingsgeld gespreid kunnen betalen. Vandaag doet de ene school het wel, de andere niet. De Vlaamse regering schuift haar besparingsbeleid af op de studenten. Die krijgen het daardoor een stuk moelijker dan vroeger. Het minste dat de minister kan doen, is ervoor zorgen dat er een degelijk, veralgemeend systeem van gespreide betalingen komt in heel Vlaanderen. Of vindt ze het oké dat de betaalbaarheid van het hoger onderwijs afhangt van de hogeschool of universiteit waar een student zich inschrijft?"