Als het aan de regering en de private verzekeraars ligt, worden de hospitalisatieverzekeringen volgend jaar fors duurder. De regering voert een nieuw indexmechanisme in omdat de verzekeraars met verlies zouden werken. Nochtans blijkt uit cijfers van Assuralia dat ze van de premies die ze ophalen slechts 66 procent moeten uitkeren. Ter vergelijking: in de publieke gezondheidszorg gaat 95 procent effectief naar gezondheidszorg. “Je kan je dan ook afvragen of de premies moeten stijgen zolang de verzekeraars hun administratiekosten niet op het niveau van de publiek verzekering krijgen”, zeggen Monica De Coninck en Ann Vanheste. “Moet de patiënt de winst betalen van de verzekeraars?”

Vandaag dekken de private verzekeringen voornamelijk sectoren waar de publieke verzekering ontoereikend is. “Deze regering zou er dus ook voor kunnen kiezen het supplementenverhaal aan banden te leggen en te investeren in onvervulde noden. Dergelijke verzekeringen worden voornamelijk aangesproken om de ereloonsupplementen in een eenpersoonskamer terug te betalen of ook steeds vaker om tandzorg terugbetaald te krijgen. Onze partij heeft al een wetsvoorstel ingediend om de ereloonsupplementen in de eenpersoonskamers af te schaffen. Het is niet aanvaardbaar dat een arts tot 3 keer meer mag aanrekenen omdat je voor een eenpersoonskamer kiest. We steunen ook de oproep van de mutualiteit om te investeren in de onvervulde noden zoals o.a. tandzorg, brillen en lenzen en geestelijke gezondheidszorg.”

Volgens De Coninck en Vanheste is de premies laten stijgen gewoon een gemakkelijkheidsoplossing. “Het is de zoveelste, en bovendien veel te dure, factuur die de regering doorschuift naar de bevolking. In plaats van de onderliggende oorzaken aan te pakken, zoals de onderfinanciering van de ziekenhuis, de hoge administratie kosten van de verzekeraars en de tekortkomingen in de terugbetaling, kiest men voor de minst solidaire oplossing. Kenmerkend voor deze regering.”