De inwoner dienen

Als gewezen Hoofdinspecteur bij de Federale Politie werd ik van jongs af aan met Politiek geconfronteerd. Sommigen maken misbruik van hun diplomatieke onschendbaarheid en anderen denken hierdoor wat meer te mogen.

In mijn vak heb ik vooral ondervonden hoe het niet moet maar ze hebben me geleerd hoe je mensen kan "dienen".

Dit woord spreekt me aan en in dat opzicht kan je op gemeentelijk vlak heel wat mooie zaken verwezenlijken.

Juist daarom gaan we "de rode draad vernieuwen en terug opnemen".

Sp.a dient na een "bijna dood" ervaring in Schelle opnieuw in kaart gebracht. Samenhorigheid en werkkracht zijn hiervoor noodzakelijk. We bewandelen het goede pad.